• PRVI CIKLUS STUDIJA - DODIPLOMSKI STUDIJ

- Za redovne studente cijena školarine je 2.400 KM

- Za vanredne studente cijena školarine je 2.800 KM

- Obnova godine studija iznosi 300.00 KM

 

Posebne pogodnosti za redovni studij:

- studentima koji prenose ispite sa drugih fakulteta, kao i studentima slabog materijalnog stanja

- popust može odobriti Uprava fakulteta

 

  • DRUGI CIKLUS STUDIJA - MASTER STUDIJ

- Za jednu godinu studija ( 4+1) cijena školarine 3.500 KM

- Za dvije godine studija (3+2) cijena školarine 5.300 KM

 

  • TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

- Cijena školarine za doktorski studij 14.000 KM

 

U akademskoj 2022/2023. godini cijena izdavanja i štampanja diplome i cijena troškova odbrane završnog i master  rada iznosi:

Cijena izdavanja i štampanja diplome - 150.00KM

Cijena troškova odbrane završnog rada (dodiplomski studij) -  300.00KM

Cijena troškova odbrane master rada (za studente koji studiraju po modelu 3+2) -  300.00KM

- Troškovi školarine za sva tri ciklusa studija  plaćaju se u tri rate  ili prema dogovoru sa  Upravom fakulteta.

 

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.