Studentski parlament Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju  je krovna studentska organizacija koja zastupa interese studenata na Fakultetu i Univerzitetu.
Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog Parlamenta djeluju komisije i timovi koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog Parlamenta.

Pored ovoga, Studentski Parlament delegira studente u Studentski Parlament Univerziteta u Travniku, koji zastupaju interese studenata našeg Fakulteta u ovoj organizaciji, a Studentski parlament Univerziteta delegira svoje predstavnike u Senat Univerziteta u Travniku.

Glavni ciljevi Studentskog parlamenta su poboljšanje kvaliteta obrazovanja i studentskog standarda, kao i povezivanje sa ostalim studentskim organizacijama u BiH, regionu i ostalim dijelovima svijeta.  
Svrha postojanja ovakve organizacije jeste da zaštiti i ostvari prava studenata kao i da se izbori za bolje uslove studiranja:

  1. Ostvarivanje bolje komunikacije između Studentskog parlamenta (legitimnih predstavnika studenata), Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju i Univerziteta, te samih studenata Univerziteta u Travniku,
  2. Poboljšanje položaja studenata na Fakultetu i Univerzitetu,
  3. Podizanje kvaliteta studiranja,
  4. Zaštita prava studenata,
  5. Kvalitetnija implementacija Bolonjskog sistema na Fakultetu i Univerzitetu,
  6. Omogućavanje bolje studentske mobilnosti,
  7. Isticanje i nagrađivanje najboljih studenata,
  8. Poboljšanje studentskog standarda.

 

Članovi Studentskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju čine:

1. Predsjednik Studenskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju – Arnela Jović

2. Zamjenik predsjednika Studenskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju – Zlata Zahirović

3. Sekretar Studenskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju – Amila Selimović

 

 Zamjenici predstavnika:

1. Lejla Delić

2. Mevlana Karavdić

 

3. Amina Fuško 

pdf Isječak iz Statuta Univerziteta u Travniku St. predstavničko tijelo

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top