Metodologija naučnoistraživačkog rada

Savremeni menadžment

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu II

Menadžerska ekonomija

Ekonomija javnog sektora

Savremeni komparativni ekonomski sistemi

Međunarodno poslovno pravo

Upravljanje projektnim ciklusom

Menadžersko računovodstvo

Razvojni procesi preduzeća

Korporativno upravljanje

Međunarodni marketing II

Krizni trendovi i nove vizije međunarodne ekonomije

Evropski menadžment

Ekonomija Evrope

Mala i srednja preduzeća u Evropskoj uniji

Upravljanje investicijama

Međunarodne finansije II

Revizija i revizijsko izvještavanje