Od akademske 2016/2017. godine, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku organizuje dislociranu nastavnu za sva tri ciklusa studija u novom objektu koji se nalazi u neposrednoj blizini Tuzle i Živinica, na adresi Maline bb.
Interdisciplinarni program studija je zasnovan na principima Bolonjskog procesa – I,II i III ciklusa studija.

I ciklus studija- dodiplomski studij – sa sljedećim studijskim programima:

1. Opći menadžment (3+2);
2. Poslovna ekonomija (3+2,4+1)
3. Menadžment u bankarstvu i osiguranju (3+2);
4. Poslovna informatika (3+2);
5. Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (3+2).
6. Poslovna psihologija (3+2).

II ciklus studija- master studij- sa sljedećim studijskim programima:

1. Opći menadžment (3+2, 4+1)
2. Finansijski menadžment (3+2, 4+1)
3. Poslovna ekonomija (3+2, 4+1)
4. Poslovna psihologija (3+2, 4+1)

III ciklus studija- doktorski studij- sa sljedećim studijskim programima:

1. Opći menadžment
2. Poslovna ekonomija
3. Kvantitativna ekonomija
4. Poslovna psihologija

.
Adresa: Maline b.b., 75 000 Živinice, magistralni put Živinice- Tuzla
Broj(evi) telefona:

+387 35 744 101

+387 61 347 188

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas da budete dio naše zajedničke budućnosti.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.