Od akademske 2016/2017. godine, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku organizuje dislociranu nastavnu za sva tri ciklusa studija u novom objektu koji se nalazi u neposrednoj blizini Tuzle i Živinica, na adresi Maline bb.
Interdisciplinarni program studija je zasnovan na principima Bolonjskog procesa – I,II i III ciklusa studija.

I ciklus studija- dodiplomski studij – sa sljedećim studijskim programima:

1. Opći menadžment (3+2);
2. Poslovna ekonomija (3+2,4+1)
3. Menadžment u bankarstvu i osiguranju (3+2);
4. Poslovna informatika (3+2);
5. Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (3+2).
6. Poslovna psihologija (3+2).

II ciklus studija- master studij- sa sljedećim studijskim programima:

1. Opći menadžment (3+2, 4+1)
2. Finansijski menadžment (3+2, 4+1)
3. Poslovna ekonomija (3+2, 4+1)
4. Poslovna psihologija (3+2, 4+1)

III ciklus studija- doktorski studij- sa sljedećim studijskim programima:

1. Opći menadžment
2. Poslovna ekonomija
3. Kvantitativna ekonomija
4. Poslovna psihologija

.
Adresa: Maline b.b., 75 000 Živinice, magistralni put Živinice- Tuzla
Broj(evi) telefona:

+387 35 744 101

+387 61 347 188

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas da budete dio naše zajedničke budućnosti.

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top