Slot Gacor Hari Ini Syair HK pay4d situs togel online maxwin slot server thailand https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/togel-bet-100-perak/ pay4d https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/judi-mpo-slot/ https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/situs-togel-resmi-layanan-pasang-togel-online-terpercaya/ SLOT88 Bandar Togel Terpercaya dan Agen Judi Togel Hadiah 4D 10 Juta https://baketrans.dephub.go.id/sigap-sihati/uploads/-/bandar-togel-terpercaya-dan-agen-judi-togel-hadiah-4d-10juta/ https://richtercollective.com https://pepperandpals.com https://caralancar.com https://artaccessresearch.com https://cyprustraveller.com https://amandastantonblog.com https://platesonthesquare.com
Maxwin Slot SLOT88 PAY4D
https://melmariadesigns.com https://grup123.ltd https://localsurgemedia.com https://grupsatuduatiga.com https://grup123.limited https://www.soccerenergie.com https://kenzosatuduatiga.com https://linkkenzo123.com https://planetsrk.com https://rezeki123.world https://www.readingmadeez.com https://rezeki123.xn--q9jyb4c https://rezekisatuduatiga.com https://www.rezeki123.com Login SLOT88 Gacor bandar-togel-terpercaya daftar-togel-resmi link-situs-togel togel-bet-100 info-togel-alternatif togel-hadiah-10juta agen-togel-terbesar
Naši studenti

 

Džana Čelenka          Džana Čelenka


U svome dosadašnjem radu, znanje i vještine koje sam imala priliku steći na FMPE Univerziteta u Travniku, bili su mi od izuzetne pomoći i koristi. Organizacija sistema nastave prilagođena je studentima koji su uvijek u fokusu.

Nastavnici i saradnici su korektni i pristupačni, posvećeni studentima i podstiču ih na temeljit rad i kreativnost. U toku studija obrađuje se teorijska materija, ali jednako važno, studenti se u tokom nastave upoznaju i sa aktuelnostima iz oblasti izabranog studijskog smjera.

Radeći na rukovodećim pozicijama koje su uvijek pune izazova, znanja usvojena u toku studija primjenjivala sam u svome radu, a kao posljedica sistematičnog rada i uspješne komunikacije rezulatati nisu izostajali.
Učestvujući u nastavi koja podstiče mlade ljude/studente na kreativno razmišljanje i zdravu diskusiju, donijelo mi je višestruke koristi. Kvalitetno obrazovanje mi je omogućilo nove prilike za napredovanje kako u karijeri, tako i na ličnom planu.
Kao motivisan menadžer, radujem se svom daljem usavršavanju na FMPE iz oblasti menadžmenta i vjerujem u svoje buduće uspjehe.


Nihad Sofitć foto

      Nihad Softić


Moje ime je Nihad Softić. Rođen jsam 1972.godine u Gračanici (Bosna i Hercegovina).
Nakon uspješno završenog Pravnog fakulteta i magistarskog studija iz menadžementa i ekonomije, upisum doktorski studij na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, smjer Poslovne psihologije.
Psihologija iz hobija prerasta u moju osnovnu okupaciju i zanimanje. Profesionalna orijentacija u oblasti poslovne psihologije pruža mi mogućnost sumiranja usvojenih znanja i iskustava i doprinosa u oblasti kojom se bavim. Specijalizaciju iz strateškog planiranja i upravljanja preduzećem i ljudskim resursima završio sam 2012. godine, na BSC institutu Univerziteta The George Washington University, Aleksandrija, VA, SAD.
Ja sam preduzetnik, pisac, putnik, govornik i filantrop. Suosnivač sam i predsjednik neprofitne organizacije School & School čiji je osnovni cilj unapređenje obrazovanja, te član uprave School & School drugačije neformalne škole za djecu i tinejdžere, koja je posvećena posmatranju, otkrivanju i razvijanju talenata kod djece. Također, osnivač sam i Centra za harmonizaciju zdravog življenja - Life Tomorrow.
Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju mi je omogućio ono što nijedan drugi nije, sticanje kompetencija u radu, kao i jedinstveni magistarski i doktorski program Poslovne psihologije, individualni pristup vrhunskih profesora i mentora koji su me podupirali na mome akademskom i profesionalnom putu.


MINELA FOTO 2

          Minela Ćehović


Zadovoljstvo mi je iznijeti svoje iskustvo i mišljenje te podijeliti ga sa studentima. Ja sam dipl. ecc. Minela Ćehović, rođena u Sarajevu, a sad živim u Goteborgu koji je drugi najveći grad u Švedskoj.

Na FMPE diplomirala sam na odsjeku Poslovna ekonomija 2017.godine sa ostvarenih 180 ECTS. Svoje studije sam sama finansirala. Tada sam obavljala veoma težak posao kordinatora na redovnim međunarodnim autobuskim linijama te sam skoro svake druge sedmice putovala autobusom na relacijama Sarajevo-Kopenhagen- Stockholm. Na putovanja sam nosila svoje udžbenike i u slobodno vrijeme isčitavala i pravila sažetke za seminarske radove, a slobodno vrijeme u Sarajevu koristila sam maximalno za prisustvo na predavanjima, vježbama i parcijalnim testovima. Sam osjećaj da iza sebe imaš tako snažan tim ljudi koji ti zasigurno neće dozvoliti da posustaneš. Imate profesore i asistente koji su uvijek dostupni i raspoloženi za sva pitanja, čiji odgovor nikada ne izostane, nego dođe u najkraćem mogućem roku, za mene je bio od izuzetnog značaja. Za razliku od drugih fakulteta, moje kolege i ja smo imali sreću da izaberemo baš FMPE, da učimo od izvrsnih stručnjaka, da nas baš ti stručnjaci konkretno i direktno prirpremaju za tržište, nakon čega ste 95% zaista spremni da uđete u svijet biznisa.

Nakon završenog studija odmah sam dobivala poslovne ponude, prvenstveno u Sarajevu.To su bile bh i internacionalne kompanije u kojima sam pretežno obavljala menadžerske pozicije za solidnu platu, koja je bila viša od naših prosječnih plata, te sam bila zadovoljna. Nikada, ni jedan dan nisam bila bez zaposlenja, a poslove sam mijenjala isključivo zbog promjene okruženja, dok mi je svaka druga firma nudila je veću platu. Nakon navršene jedne godine radnog iskustva (a već sad imam 4 g)  sa VSS položila sam i stručni ispit u Agenciji za državnu službu FBIH,  uz šta sam uspješno ulazila u javne konkursne procedure. Svoju diplomu sam uspješno vertifikovala u EU, gdje je izuzetno cijenjena. Za njih je zaista veliko kada pogledaju vaš dodatak diplome, za šta ste sve obučeni,a potom ono najbitnije, radno iskustvo. Pored zaposlenja u Švedskoj, ulazim u jedan projekat pokretanja biznisa, gdje ćemo surađivati sa BH kompanijama čiji menadžeri su i neki od mojih kolega sa fakulteta.

Obzirom da se nikada ne možete zasititi ove Institucije i ljudi u njoj, od  uvijek ljubaznog i nasmijanog čuvara, spremačice, profesora itd., a prvenstveno znanja i onoga što imaš poslije, tako sam i ja odlučila nastaviti sa studijem i dodatno upisala IV godinu dodiplomksog studija i uspješno završila sa ostvarenih 240 ECTS. Idemo dalje, sada sam puno snažnija i ambicioznija.

Hvala Vam na svim mogućnostima, podršci i onome što sam danas i onome što ću biti.


 Maida foto

        Maida Delić


Moje ime je Karadža-Delić Maida. Rođena sam u Sarajevu. Ekonomski fakultet u Sarajevu završila sam 1987.godine i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste, smjer marketing-međunarodna razmjena. Radno iskustvo u trajanju od 26 (dvadesetšest) godina sticala sam u bankarskom sektoru (od radnog mjesta stručni saradnik, rukovodilac službe kredita, rukovodilac filijale, direktor sektora poslova sa stanovništvom do savjetnik direktora sektora ). Od 2017.godine obavljam poslove direktora Željezničarske štedno kreditne zadruge Sarajevo. Također sam stalni sudski vještak za oblast vještačenja finansije, od 1996.godine do danas.

2018.godine na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, stekla sam zvanje magistra menadžmenta iz oblasti poslovne psihologije. Naime, na ovaj korak u pogledu usavršavanja postojećeg znanja i iskustva odlučila sam zbog spoznaje da su ekonomija, rad sa ljudima, a posebno rukovođenje, u direktnoj vezi sa poslovnom psihologijom. Svaki lider uz dobro poznavanje psiholoških profila kadrova kojim je okružen i kojima je nadređen, može organizovati i do kraja uspješno dovesti svaki posao.

Upravo na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, uz nesebičnu podršku svih profesora i asistenata uspjela sam se educirati u ovom pravcu i stečno znanje praktično primjeniti u poslovom okruženju. Također, zahvaljujući fleksiblnosti u komunikaciji profesora sa studentima na FMPE, te njihovoj sposobnosti da motivišu studente, nastala je moja želja za daljim educiranjem na i usavršavanjem na ovom fakultetu.


 Selma Delić 2     Selma Delić


Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku je pravi izbor za one koji žele da se na što bolji način edukuju iz bilo koje oblasti, tačnije kroz bilo koji smjer koji se nudi na ovom fakultetu. Ovdje će te se susresti sa profesorima i asistentima koji prepoznaju potencijal u svakom studentu, te daju podsticaj za dalje usavršavanje. Motivacija je glavni ključ koji prije svega leži u komunikaciji između profesora i studenata, a samim tim i kroz pružanje šansi studentima da se dodatno trude i za taj rad budu dodatno nagrađeni.

Ovdje se njeguju profesionalnost, organizacija, marljivost i isticanje kvalitete učenja i usvajanja znanja uglavnom na primjerima, a ne samo kroz teoriju. Studenti su direktno uključeni u sama predavanja, što vam govori da im se pruža šansa od strane profesora i asistenata da daju svoja mišljenja, odnosno viđenja povezana uz neku tematsku cjelinu, kao obostrano učenje novih činjenica i razumijevanje različitih pogleda na određenu temu, kroz izuzetno zanimljive diskusije.
Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku je moj izbor i pravi izbor. To je tvoj životni izbor zbog kojeg se sigurno nikad nećeš pokajati!

„Pravo obrazovanje znači podsticanje sposobnosti da se bude zainteresovan za nešto.“ - Sumio Ijima , japanski fizičar


 rusmir salic 3

     Rusmir Salić


Hvala profesorima i osoblju Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju na svemu što radite za svoje studente!

Zaista sam uživao u svakom vašem času, interaciji! Hvala vam na divne dvije godine!

Želio bih iskoristiti ovu priliku da iskažem veliko zadovoljstvo što sam bio dio ovog univerziteta koji mi je omogućio sticanje zvanja magistra ekonomije iz oblasti općeg menadžmenta. Svi profesori uključeni u moju akademsku karijeru odigrali su vitalnu ulogu u mom uspješnom završetku studija i budućem usmjerenju.

Od srca želim da se zahvalim profesorima, osoblju, menadžmentu Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, a posebno mentorici prof. dr. Sućeska Azri na susretljivosti, pomoći i nesebičnom zalaganju u izradi magistarskog rada.