Metodologija naučnog rada u ekonomskim istraživanjima

Upravljanje inovacijama

Kvantitativne metode za naučna istraživanja

Napredna makroekonomija

Ekonomija evropskih integracija

Savremene tendencije u evropskoj ekonomiji

Međunarodne poslovne finansije

Izazovi menadžmenta za 21. vijek

Razvoj svjetske trgovine

Globalizacija svjetske ekonomije

Unapređenje performansi poslovanja

Načela ekonometrije i primijenjena ekonometrija