Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Amele Hajdarević, pod nazivom:

"Strateško upravljanje ustanovama za smještaj i njegu starijih osoba".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 16.10.2020. godine u 17:30 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Belma Duvnjak, pod nazivom:

"Socijalna kompetentnost i kvalitet života kao prediktivni faktori sveopćeg zadovoljstva zaposlenika".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 16.10.2020. godine u 15:30 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Anele Džananović,  pod nazivom:

"Emocionalna inteligencija i motivacioni faktori osnovni elementi kvalitetnog upravljanja i rukovođenja lidera i menadžera".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 20.06.2020. godine u 14:00 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Hasana Muratovića,  pod nazivom:

"Utjecaj sposobnosti menadžmenta u javnom sektoru na lokalni ekonomski razvoj".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 25.01.2020. godine u 14:00 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Ernele Eminović,  pod nazivom:

"Motivacione tehnike u funkciji unapređenja kvaliteta rada medicinskih sestara- tehničara u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),28.12.2019. godine u 14:00 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Mustafe Đonlagića,  pod nazivom:

"Doprinos proizvodnje električne energije ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),13.11.2019. godine u 14:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Nihade Čolić, pod nazivom:

"Stavovi nastavnika o reformskim procesima obrazovanja".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 19.10.2019. godine u 11:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Nedreta Kikanovića, pod nazivom:

"Upravljanje poslovnim komunikacijama u funkciji unapređenja performansi preduzeća".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 28.09.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Tarika Murića, MA pod nazivom:

"Značaj i zastupljenost CRM - a u preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 09.7.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Branka Petričevića, MA pod nazivom:

"Ekološko preduzetništvo kao faktor održivog razvoja".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),

18.04.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Subcategories