Smjer : Poslovna ekonomija

Menadžerska ekonomija

Menadžersko računovodstvo

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu II

Procjena vrijednosti preduzeća

Savremeni menadžment

Ekonomija Evrope

Organizacijsko ponašanje u modernim korporacijama

Ekonomija javnog sektora

Razvojni procesi preduzeća

Stručna praksa