Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-02-592/2019 od 28.6.2019. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se, raspisuje se KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2019/2020. godinu.

 docxKonkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija