Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Nastavnici angažovani ugovorom o radu

 Ime i prezime nastavnika / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Prof. dr. Rasim Dacić (Rektor Univerziteta u Travniku) pdf bos pdf eng

Prof. dr. Zijo Veledar   pdf bos  pdf eng

Prof. dr. Zećir Hadžiahmetović  pdf bos pdf eng 

Prof. dr. Safet Kurtović          docxbos  doceng

Prof. dr.  Mujo Dacić  pdf bos  

Prof. dr. Halil Kalač   pdf bos pdf eng 

Prof. dr. Fuad Bajraktarević docbos pdf eng

Prof. dr. Namik Čolaković- Dekan Fakulteta  pdf bos  pdf eng

Prof. dr. Sadik Bahtić  docxbos
 pdf eng

Prof.dr. Jugoslav Jovičić  pdf bos  pdf eng

Prof. dr. Mira Pešić – Andrijić  pdfeng  

Doc. dr. Spaso Kuzman  docbos
 pdf eng

Doc. dr. Sabina Šehić-Kršlak docxBos      docxeng
 

 

Saradnici (asistenti i viši asisenti) angažovani ugovorom o radu

Ime i prezime asistenta /saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Haris Dacić, MA - viši asistent pdf bos pdf eng

Lejla Dacić, MA – viši asistent  pdfbos  pdfeng

Lejla Čorbić, MA – viši asistent  pdf bos pdf eng 

Tarik Džambegović, MA – viši asistent  pdf bos pdf eng 

Dalila Selimović,MA– viši asistent  pdf bos  

Danijel Hopić ,MA–viši asistent  pdf bos pdf eng 

Aida Zolota, MA – viši asistent  pdf bos

 pdf eng

Nerman Ljevo, Ma- viši asistent                                                 pdfbos                  pdfeng

Anela Džananović, MA- viši asistent                                           docbos

 

 Nastavnici i saradnici angažovani ugovorom o djelu

Redovni profesori:

 Ime i prezime nastavnika / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Prof. dr. Mehmedalija Hadžović    

Prof. dr. Milenko Dostić    

Prof. dr. Azra Kozarčanin    

Prof. dr. Stiepo Andrijić          pdf bos  

Prof. dr. Sead Dizdarević    

Prof. dr. Jasna Bajraktarević  pdf bos          

Prof. dr. Halid Kurtović    

Prof.dr. Adil Kurtić    

Prof. dr.  Adil Trgo  pdf bos  

Prof. dr. Enes Hašić    

 Prof. dr. Murat Dizdarević          pdf bos         pdf eng

Prof. dr. Refik Ćatić

Vanredni profesori:

 Ime i prezime nastavnika / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Prof. dr. Mensur Kustura  pdf bos pdf eng 

Prof. dr.  Muhamed Tabaković    

Prof. dr.  Džemal Kulašin    

Prof. dr. Hajriz Bećirović

      

Prof. dr. Nezir Huseinspahić        

          pdf bos             pdf eng

Prof. dr. Muharem Kozić

   

Prof. dr. Halil Kapić

   

 

Docenti:

 Ime i prezime nastavnika / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Doc. dr.  Senada Kurtanović    

Doc. dr.  Omer Kurtanović
     
Doc. dr. Hadžib Salkić pdf bos pdf eng

Doc. dr. Aneta Sandić

Doc. dr. Sead Mušinbegović    

Doc. dr. Goran Dostić
 
 
Doc. dr. Šuajb Sokolović    
Doc. dr. Kenan Ademović    

Viši asistenti:

Ime i prezime aistenta / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Tanja Gavrić, MA    

Mirsad Isaković,MA    

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top