Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Nastavnici angažovani ugovorom o radu


 Ime i  prezime nastavnika / saradnika

 Biografija - Curriculum Vitae


Prof. dr. Rasim Dacić (Rektor Univerziteta u Travniku) docBos  

Prof. dr. Safet Kurtović docxBos docEng

Prof. dr.  Mujo Dacić pdf bos  

Prof. dr. Halil Kalač  pdf bos docEng

Prof. dr. Fuad Bajraktarević docBos docEng

Prof. dr. Namik Čolaković- Dekan Fakulteta pdf bos pdf eng

Prof. dr. Sadik Bahtić docxBos pdf eng

Prof. dr. Mira Pešić Andrijić  docBos  

Prof. dr. Spaso Kuzman docbos pdf eng

Doc. dr. Sabina Šehić-Kršlak docxBos docxEng

Doc. dr. Lejla Dacić docBos docEng

Doc. dr. Azra Sućeska pdfBos pdfEng

Doc.dr. Dalila Bašić

pdfBos  

 

Saradnici (asistenti i viši asisenti) angažovani ugovorom o radu

Ime i prezime asistenta /saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Haris Dacić, MA - viši asistent pdf bos pdf eng

Belma Duvnjak - viši asistent  pdfBos  pdfEng

Tarik Džambegović, MA – viši asistent pdf bos pdf eng 

Aida Zolota, MA – viši asistent pdfBos pdfEng

Nerman Ljevo, Ma- viši asistent docBos docEng

Anela Džananović, MA- viši asistent docBos  docEng

 

 Nastavnici i saradnici angažovani ugovorom o djelu

Redovni profesori:

 Ime i prezime nastavnika / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Prof. dr. Mehmedalija Hadžović    

Prof. dr. Refik Ćatić    

Prof. dr. Stiepo Andrijić          pdf bos  

Prof. dr. Jasna Bajraktarević  docxBos          

Prof. dr. Halid Kurtović    

Prof.dr. Adil Kurtić    

Prof. dr. Enes Hašić    

 Prof. dr. Murat Dizdarević          pdf bos         pdf eng

 Prof. dr. Zećir Hadžiahmetović    

Prof. dr. Muhamed Tabaković    

 


Vanredni profesori:

 Ime i prezime nastavnika / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Prof. dr. Mensur Kustura  pdf bos pdf eng 

Prof. dr.  Džemal Kulašin                pdfBos  

Prof. dr. Hajriz Bećirović

      

Prof. dr. Nezir Huseinspahić        

          docBos
        docEng

Prof. dr. Muharem Kozić

   

Prof. dr. Halil Kapić

   

 

Docenti:

 Ime i prezime nastavnika / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

Doc. dr. Hadžib Salkić pdf bos pdf eng

Doc.dr. Mirsad Isaković

Doc. dr. Sead Mušinbegović    

Doc. dr. Šuajb Sokolović    
Doc. dr. Kenan Ademović  docBos  docEng

Doc.dr. Faruk Unkić                                                          pdfBos                        pdfEng
Viši asistenti: 

Ime i prezime aistenta / saradnika  Biografija - Curriculum Vitae

 Haris Hojkurić    

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]