Uvod u ekonomiju

Statistika

Osnovi menadžmenta

Ekonomika preduzeća

Informatika

Matematika za ekonomiste

Makroekonomija

Sociologija

Tjelesni odgoj

Osnovi marketinga