Metodologija naučnog rada u ekonomskim istraživanjima

Upravljanje inovacijama

Kvantitativne metode za naučna istraživanja

Strateško poslovno odlučivanje

Napredni menadžment ljudskih resursa

Teorija organizacije i menadžmenta

Upravljanje marketingom

Izazovi menadžmenta za 21. vijek

Globalizacija svjetske ekonomije

Međunarodne poslovne investicije

Unapređenje performansi poslovanja

Savremeno korporativno upravljanje

Načela ekonometrije i primijenjena ekonometrije