Metodologija naučnoistraživačkog rada

Savremeni menadžment

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu II

Menadžerska ekonomija

Upravljanje finansijskim odlukama i rizicima

Organizacijsko ponašanje u modernim korporacijama

Upravljanje investicijama

Revizija i revizijsko izvještavanje

Menadžersko računovodstvo

Razvojni procesi preduzeća

Javne i monetarne finansije

Bankarstvo II

Osiguranje

Korporativno upravljanje

Međunarodne finansije II