Metodologija naučnoistraživačkog rada

Savremeni menadžment

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu II

Menadžerska ekonomija

Korporativno upravljanje

Organizacijsko ponašanje u modernim korporacijama

Ekonomija javnog sektora

Teorija odlučivanja

Menadžersko računovodstvo

Razvojni procesi preduzeća

Krizni trendovi i nove vizije međunarodne ekonomije

Psihologija menadžmenta II

Menadžment ljudskih potencijala II

Procjena vrijednosti preduzeća

Savremeni komparativni ekonomski sistemi

Ekonomija Evrope

Javne finansije II