Ime i Prezime  Biografija - Curriculum Vitae

Amra Mujčić ,dipl. iur. – sekretar Univerziteta pdf bos pdf eng

Merima Kmetaš Halilović , dipl. iur.- sekretar Fakulteta pdf bos   pdf eng

Ria Hegić – rukovodilac studentske službe pdf bos  pdf eng

Armin Hajdarević- referent za rad sa studentima

pdf bos pdf eng

Šehida Dacić – bibliotekarski službenik

   

Adem Huseinović – domar    

Nevzeta Huseinović – higijeničar    

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top