Ime i Prezime  Biografija - Curriculum Vitae

Adnana Salkić ,dipl. iur. – sekretar Univerziteta    

Merima Kmetaš Halilović , dipl. iur.- sekretar Fakulteta pdf bos   pdf eng

Zlata Zahirović – rukovodilac studentske službe    

Armin Hajdarević- referent za studentska pitanja

pdf bos pdf eng

Aida Karahasanović- viši referent za studentska pitanja

 

 

Amarela Husejnefendić - viši referent za studentska pitanja

Bojana Koroman-bibliotekar

Dženana Sudić- referent za ekonomsko-finansijske poslove

Adem Huseinović – domar

   

Nevzeta Huseinović – higijeničar    

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top