Ime i Prezime  Biografija - Curriculum Vitae

Alen Ostrovski ,dipl. iur. – sekretar Univerziteta    

Merima Kmetaš Halilović , dipl. iur.- sekretar Fakulteta pdfbos   

Zlata Zahirović – rukovodilac studentske službe    

Armin Hajdarević- referent za studentska pitanja

pdf bos pdf eng

Aida Karahasanović- viši referent za studentska pitanja

 

 

Amarela Husejnefendić - viši referent za studentska pitanja

Amra Iširlija - viši referent za studentska pitanja

Bojana Koroman-bibliotekar

Dženana Sudić- referent za ekonomsko-finansijske poslove

Adem Huseinović – domar

   

Nevzeta Huseinović – higijeničar