Na Univerzitetu u Travniku održan "Seminar o upravljanju kvalitetom u turizmu i ugostiteljstvu"

 

Upravljanje kvalitetom u turizmu i ugostiteljstvu naziv je seminara koji se u periodu od 05. do 09. aprila održao u organizaciji Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku, naučna oblast za turizam i ugostiteljstvo, a uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma Univerziteta u Travniku. Učešće na seminaru bilo je besplatno, a svi učesnici dobili su brojne edukativne materijale i certifikat o učešću.

{gallery}content/seminari/{/gallery}

Prof.dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku prilikom svog pozdravnog govora istaknuo značaj činjenice da je stari vezirski grad Travnik smješten u središtu kantona koji ima velike mogućnosti za razvoj turizma, spomenuvši između ostalih i sve turističke kapacitete kojima raspolaže palnina Vlašić, te kako tu činjenicu trebamo iskoristiti na način da svi u svojim područjima rada i djelovanja damo maksimalan doprinos razvoju turizma kako u Travniku, tako u SBK i cijeloj BiH. Izlaganja o temama vezanim za turizam i njegov razvoj između ostalih imali su ugledni univerzitetski profesori među kojima su bili prof.dr. Mustafa Festić, prof dr. Halid Kurtović i drugi.

Rukovodilac projekta i direktor Instituta Univerziteta u Travniku prof dr. Zećir Hadžiahmetović, govorio je o brojnim temama koje se tiču turizma, a posebno je naglasio da je njegova lična ocjena i ocjena skupa kako je turizam naša najveća šansa. "Posebno ohrabruje to što su oficijelni predstavnici vlasti iskazali veliki interes za ovaj seminar i prisustvovali izlaganjima svaki dan. Turizam je fenomen svjetskih razmjera, jedna od najjačih industrija svijeta, značajan izvozni proizvod, generator zapošljavanj i bržeg razvoja nedovoljno razvijenih zemalja. Postao je svjetski globalni proces, a turistička privreda, svjetska privreda koja će se u budućnosti stalno povećavati. Danas je u turizmu oko 12% svjetskog društvenog proizvoda. Univerzitet u Travniku, Fakultet za mnenadžment i poslovnu ekonomiju prepoznaje ove svjetske trendove, njihov značaj za grad Travnik, SBK kao i čitavu BiH i to je osnovni razlog zbog kojeg veliku pažnju posvećuje edukaciji kadrova u oblasti turizma", tokom redovnog školovanja , održavanja međunarodnih konferencija na temu turizma (do sada odžane tri konferencije), i seminara, u razgovoru sa novinarom redakcije časopisa Student rekao je prof.dr. Hadžiahmetović

Na seminaru su učestvovali brojni eminentni profesori i doktori nauka, srtučnjaci iz prakse, učenici završnih razreda MSEUŠ Travnik, te sve strukture koje su vezane za razvoj turizma. Ovaj seminar istaknuo je značaj turizma za privredu i ukupni razvoj sa novim trendovima upravljanja kvalitetom u turizmu. Upoznao prisutne sa turističkim mogućnostima SBK, rezultatima analiza postojećeg stanja i značajem kvaliteta I uvođenja ISO I HACCP standarda u sve oblasti, a posebno u turizmu, čime je ispunio sve ciljeve koje su organizatori postavili pred sebe prilikom organizacije. Stoga je u završnom dijelu prilikom dodjele certifikata polaznicima i odgovarajuće zakuske istaknut visok kvalitet održanog seminara, a što proizilazi i iz odgovarajućeg upitnika o evaluaciji seminara sačinjenog po evropskim standardima. Svi učesnici seminara su izrazili zahvalnost I želju da se ovakvi seminari održavaju i u budućnosti.

pdf Evaluacija seminara

pdf Seminar o upravljanju kvalitetom u okviru Evropske sedmice kvaliteta

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.