Opći menadžment, Poslovna ekonomija, Menadžment u bankarstvu i osiguranju

Finansijski menadžment

Finansijsko računovodstvo

Bankarstvo

Ekonomija okoliša

Poslovno odlučivanje

Poslovna etika

Psihologija menadžmenta

Ponašanje potrošača

Međunarodni ekonomski odnosi

Međunarodne finansije

Analiza investicija

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Marketing komuniciranje

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu

Finansijska tržišta i institucije

Životno osiguranje

Ekonomika osiguranja

Analiza poslovanja

Finansijski modeli i metode u bankarstvu i osiguranju

Međunarodni marketing

Menadžment ljudskih resursa

Banskarski menadžment

Menadžment u osiguranju

Organizacija

Poslovna informatika

Osnovi programiranja

Digitalna ekonomija

Internet marketing

Osnove web tehnologije

Računarsjke mreže

Zaštita podataka i računarskih sistema

Projektovanje informacionih sistema

WEB  programiranje i dizajn

Baze podataka

Poslovne aplikacije

Digitalni mediji

 

Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Uvod u turizam

Ekonomika turizma

Organizacija rada turističkih preduzeća

Turistička geografija i turističke destinacije

Izborni predmet

Izborni predmet

Menadžment izabranih vrsta turizma

Turizam i sport

Strani jezik II

Izborni predmet

Izborni predmet

Stručna praksa

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top