Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nisu izmirili troškove dijela školarine za akademsku 2020/2021. godinu, da su to dužni učiniti do kraja mjeseca novembra. Napominjemo sve studente da se nastavni proces u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine odvija online, te da ta činjenice ne umanjuje troškove nastavnog procesa koje ima Fakultet.