Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da je mail adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. namjenjena isključivo za slanje popunjenih DL obrazaca i eventualne upite i poteškoće za pristup DL platformi. Sve upite vezane za potvrde, indekse, uplate školarina i sl., molimo da šaljete na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..