Obavještavamo sve studente III godine, smjera Opći menadžment, koji nisu položili ispit iz predmeta Marketing komuniciranje, da će se popravni rok iz navedenog predmeta održati u subotu, 20.07.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati u sali br. 3.