Obavještavamo vanredne studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će ispiti za predmete iz ljetnog semestra ak. 2018/2019. biti održani od 14.05.2019. do 13.07.2019. Studenti su dužni prijaviti ispite u ljetnom ispitnom roku (za prvi rok) od petka, 07.06.2019. do 14.06.2019. godine, te uplatiti treću ratu školarine za akademsku 2018/2019. godinu.