Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će ispiti u septembarskom ispitnom roku ak. 2017/2018. biti održani od 07.09.2018. do 29.09.2018. Studenti su dužni prijaviti ispite za navedeni ispitni rok (za prvi rok) od ponedjeljka, 27.08.2018. do 07.09.2018. godine. Molimo studente koji nisu izmirili troškove školarine za akademsku 2017/2018. godinu, da to učine do kraja septembarskih ispitnih rokova.