Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji su položili ispite iz predmeta koje predaje prof. dr. Jasna Bajraktarević, da će upis ocjena biti održan 29.06.2018. godine, sa početkom 18:00 sati.