Подробнее на сайте: https://dothouse.ru https://stroikaudoma.ruhttps://houserento.ru https://remontvsvoidom.ru
https://domusremont.ru
https://avtoenter.ruhttps://samodelkick.ruGo to top of pagehttps://fastumauto.ru
https://domstroiplus.ruhttps://moidomremont.ruhttps://svoidomsnulya.ruhttps://houseunite.ruhttps://samodelkan.ru https://powerautoplus.ru https://medicinecu.ru

Obavještavamo studente master studija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da će nastava početi u petak, 01.11.2019. godine. Više informacija na linku za raspored nastave. 

Obavještavamo studente III godine, smjera Opći menadžment, da će usmeni ispit iz predmeta Marketing komuniciranje biti održan u subotu, 05.10.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati u kabinetu predmetnog profesora.

Obavještavamo studente koji su položili predmete Matematika za ekonomiste i Statistika, da će upis ocjena biti održan u subotu, 28.09.2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će upis i ovjera semestra biti od 25.09.2019. do 05.10.2019. godine. Studenti su dužni popuniti upisni materijal i zajedno sa indeksom predati u studentsku službu. Studenti su također obavezni potpisati Ugovor o studiranju za akademsku 2019/2020., te uplatiti prvu ratu školarine za navedenu akademsku godinu.

Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da će početak nastave biti upriličen prema sljedećem rasporedu:

- redovni studenti - početak nastave 01.10.2019. godine (pogledati raspored nastave);

- vanredni studenti Kiseljak - početak nastave 04.10.2019. godine (pogledati raspored nastave);

- vanredni studenti Tuzla - početak nastave 03.10.2019. godine;

- studenti II ciklusa studija - početak nastave 01.11.2019. godine (raspored će biti objavljen u ponedjeljak, 28.10.2019. godine).

Svim studentima Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju želimo uspješnu novu akademsku godinu.

Obavještavamo sve studente Fakutleta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da će se prijave ispitnih rokova u septembru vršiti od 30.08.2019. godine do 06.09.2019. godine. Molimo studente koji nisu izmirili troškove školarine za akademsku 2018/2019. godinu da to učine do 28.09.2019. godine.

Obavještavamo sve studente III godine, smjera Opći menadžment, koji nisu položili ispit iz predmeta Marketing komuniciranje, da će se popravni rok iz navedenog predmeta održati u subotu, 20.07.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati u sali br. 3.

Obavještavamo studente prve godine, koji su položili predmete Matematika za ekonomiste i Statistika, da će upis ocjena iz navedenih predmeta biti održan u subotu, 13.07.2019. godine sa početkom 12:30 sati.

Obavještavamo studente treće godine da će se upis ocjena iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu održati 06.07.2019. godine u 12:00 h.

                                                                                                                                                         Predmetni nastavnik

Obavještavamo vanredne studente III godine, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će nadoknada vježbi iz predmeta Analiza poslovanja biti održana u subotu, 15.06.2019. godine sa početkom u 12:00 sati u sali br. 4.

Obavještavamo vanredne studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će ispiti za predmete iz ljetnog semestra ak. 2018/2019. biti održani od 14.05.2019. do 13.07.2019. Studenti su dužni prijaviti ispite u ljetnom ispitnom roku (za prvi rok) od petka, 07.06.2019. do 14.06.2019. godine, te uplatiti treću ratu školarine za akademsku 2018/2019. godinu.

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top