IMG 8858

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku priredio je svečani prijem brucoša za akademsku 2021/2022. godinu. Ovom prilikom prof. dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku, poželio je uspješan početak nastave studentima, te istakao da cilj Fakulteta jeste da, uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi efikasnu edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa. Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičnih znanja i vještina. ¨Želja nam je da u vama, mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi¨, istakao je rektor Dacić.

Rasim

U septembru je obilježeno petnaest godina rada ove visokoškolske ustanove. Od osnivanja do danas, u petnaestogodišnjem periodu, konstantno se radi na unapređenju fizičkih i ljudskih resursa i kvalitete nastavnih planova i programa, te se nastoje slijediti evropski standardi u oblasti visokog obrazovanja.

O kvalitetu rada ove visokoškolske ustanove govore rezultati dosadašnjeg djelovanja koji su potvrđeni i institucionalnom akreditacijom obnovljenom ove godine, sa rokom važenja od pet godina. Značaj akreditacije se ogleda u postavljanju Univerziteta na domaću i svjetsku listu akreditovanih univerziteta, mobilnosti studenata i nastavnika i prepoznavanju diploma koje ova institucija izdaje.

Studentima su na raspolaganju najsavremeniji uslovi studiranja u novoizgrađenom objektu koji se nalazi na putnoj relaciji Sarajevo-Kiseljak, udaljenom 20 km od centra Sarajeva, kao i u novom objektu u Tuzlanksom kantonu. Fakultet raspolaže savremeno opremljenim učionicama koje zadovoljavaju standarde za izvođenje nastave, informatičkom salom, bibliotekom, čitaonicom, amfiteatrom i studentskim restoranom.

Prilikom svečanog prijema studentima se obratio i doc. dr. Namik Čolaković, dekan Fakulteta koji je čestitao na opredjeljenu za studije na Univerzitetu u Travniku i poželio uspješan početak studiranja naglašavajući važnost ulaganja u obrazovanje i pronalaženje adekvatnog zanimanja.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa nastavnicima i saradnicima sa kojima će se sretati tokom studija te prostorijama Fakulteta. Tokom svečanog časa, predstavljena je i organizaciju studija na Fakultetu, plan i program po kojem se odvija nastavni proces, kao i materijalno-tehnički uslovi neophodni za realizaciju nastavnih planova.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku potpuno je spremno dočeo proces akreditacije, rekao je u svom obraćanju studentima mr. Tarik Džambegović, još jednom ukazujući na važnost ispunjavanja svih obaveza koje su prethodile ovom, posebno značajnom koraku.

Ceremonija je završena svečanom dodjelom indeksa studentima prve godine, kojom su brucoši na simboličan način napravili prvi korak ka stjecanju diplome menadžera i ekonomista.

fax slika

Slika 004

 

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.