BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-11.7-4958/21 od 25.6.2021. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Travniku

u akademsku 2021/2022. godinu

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU (Azapovići 439, Kiseljak)

I DISLOCIRANA NASTAVA U TUZLI (Maline bb, Živinice)

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Kiseljak, Azapovići 439

-          redovnih studenata: 187,

-          vanrednih (DL) studenata: 177

Živinice, Maline (dislocirana nastava)

-          redovnih studenata: 58,

-          vanrednih (DL) studenata: 54

-OPĆI MENADŽMENT

-POSLOVNA EKONOMIJA

-MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU

-POSLOVNA INFORMATIKA

-MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

-POSLOVNA PSIHOLOGIJA

 

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Kiseljak, Azapovići 439

-          broj studenata: 107

Živinice, Maline (dislocirana nastava)

-       broj studenata: 33

-           OPĆI MENADŽMENT

-           POSLOVNA EKONOMIJA

-           FINANSIJSKI MENADŽMENT

-           POSLOVNA PSIHOLOGIJA

-           ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Kiseljak, Azapovići 439

-       broj studenata: 11

Živinice, Maline (dislocirana nastava)

-       broj studenata: 3

-           OPĆI MENADŽMENT

-           POSLOVNA EKONOMIJA

-           KVANTITATIVNA EKONOMIJA

-           POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Broj stranih studenata:

Kiseljak, Azapovići 439- broj studenata: 54

Živinice, Maline (dislocirana nastava) – 17

Kontakt informacije:

-       studentska služba u Kiseljaku: 030/878-045, fax: 030/878-046,

-       studentska služba u Živinicama: 035/744-101, mob: 062/640-400,

-       menadžment Fakulteta: 061/172-158,

-    adresa: Azapovići 439, Kiseljak, Maline bb, Živinice;

-       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

-    web: www.fmpe.edu.ba

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

  1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
  5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
  6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
  7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

- Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.