BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-02-463/18 od 18.6.2018. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Travniku

u akademsku 2018./2019. godinu

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU

(Azapovići 439, Kiseljak)

I DISLOCIRANA NASTAVA U TUZLANSKOM KANTONU

(Maline bb, Živinice)

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenata za Kiseljak: 180

Broj vanrednih/DL studenata za Kiseljak: 150

-            OPĆI MENADŽMENT

-            POSLOVNA EKONOMIJA

-            MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU

-            POSLOVNA INFORMATIKA

-            MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

-            POSLOVNA PSIHOLOGIJA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 100

-                 OPĆI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA EKONOMIJA

-                 FINANSIJSKI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA PSIHOLOGIJA

-                 ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 10

-                 OPĆI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA EKONOMIJA

-                 KVANTITATIVNA EKONOMIJA

-                 POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Broj stranih studenata: 100

Broj studenata za upis na I,II i III ciklus studija za dislociranu nastavu u Živinicama naknadno će se utvrditi.

Kontakt informacije: studentska služba u Kiseljaku: 030/878-045, fax: 030/878-046, studentska služba u Živinicama: 035/744-101, mob: 061/347-188, menadžment Fakulteta: 061/172-158,

adresa: Azapovići 439, Kiseljak, Maline bb, Živinice; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.fmpe.edu.ba

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

  1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
  5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
  6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
  7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Konkurs ostaje otvoren do 29.9.2018. godine.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.