erppi 1

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku posebnu pažnju posvećuje organizovanju akademskih i profesionalnih skupova u vidu međunarodnih simpozija i konferencija iz različitih naučnih oblasti.

“Ekonomski razvoj i preduzetništvo – perspektive i izazovi” naziv je šestog Međunarodnog naučnostručnog simpozija koji će biti održan 08. i 09. decembra 2017. godine na Vlašiću (hotel Sunce). Značaj ovogodišnjeg, kao i svih prethodnih simpozija je višestruk, s obzirom na to da preduzetništvo predstavlja ključni faktor u ekonomskom razvoju u BiH.

Učešće na ovogodišnjem simpoziju uzet će predstavnici univerziteta iz BiH, zemalja regiona, ali i drugih zemalja, kao i predstavnici vladinih i nevladinih organizacija, privrednih komora, naučnih i obrazovnih institucija, privrednih društava te pojedinci koji se bave poduzetništvom.
Tokom dvodnevnog simpozija bit će predstavljena najnovija dostignuća iz različitih oblasti (obrazovanja, preduzetništva). Svi učesnici Simpozija će dobiti odštampan apstrakt radova na bosanskom i engleskom jeziku, a izvorni naučni radovi bit će objavljeni u indeksiranom časopisu Univerziteta u Travniku Univerzitetska hronika, koji se nalazi u više baza podataka.

S obzirom na to da se radi o Simpoziju međunarodnog karaktera, smatramo da je ovo izuzetna prilika za promovisanje preduzetništva iz pomenutih oblasti, ali i renomiranih firmi čiji kvalitet treba da bude prepoznat na savremenom evropskom i svjetskom tržištu.

Sve informacije o organizaciji Simpozija možete dobiti na:

- web stranici Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju (www.fmpe.ba),
- kontakt telefon: 030-878-045,
- e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S poštovanjem,
Rukovodilac Organizacionog odbora Simpozija

Obrazac za prijavu na 6 Simpozij

Poziv za učešće na Simpoziju

Medjunarodni simpozij 2017 afisa

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top