U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona u srijedu, 11. maja 2016. godine, Univerzitetu u Travniku uručeno je Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove. Time se zvanično objavljuje da je kvalitet dosadašnjeg rada Univerziteta u Travniku ovjeren pečatom akreditacije.

Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Travniku sa organizacionim jedinicama: Pravni fakultet, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Edukacijski fakultet, Fakultet za tehničke studije i Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, izdato je na osnovu preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH u kojoj se navodi da je Univerzitet u Travniku ispunio sve propisane uslove za izdavanje institucionalne akreditacije.

Povjerenje studenata, nastavnog osoblja i svih uposlenika opravdano je kroz zajednički predani rad i opredjeljenje da se Univerzitet u Travniku u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine artikulira kao priznata visokoškolska ustanova sa potencijalima koji su vidljivi i prepoznati u ishodima učenja, usvojenim znanjima i vještinama koji studenti steknu tokom svoga obrazovanja.

Upravo stoga, čestitamo svim studentima, nastavnom osoblju i svim uposlenicima kao i vanjskim saradnicima koji su svi skupa doprinijeli uspješnom okončanju postupka institucionalne akreditacije.

Ovo je početak nastavka uspješnog rada i obaveza da u narednom periodu osiguramo kvalitet visokog obrazovanja koji će biti vodilja na našem putu ka izvrsnosti! 

Akreditacija 2

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top