Obavještavamo sve studente Fakutleta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će se prijave ispitnih rokova u zimskom ispitnom roku vršiti od 06.01.2022. godine do 13.01.2022. godine. Studenti koji nisu potpisali Ugovor o studiranju dužni su da to učine najkasnije do 16.01.2022. godine. Osim navedenog, studenti koji školarinu plaćaju u ratama, dužni su da izmire dio troškova školarine. Zbog činjenice da će ispiti biti održani in class, studenti su dužni da se obavezno pridržavaju epidemioloških mjera (maska, rukavice i socijalna distanca). Raspored ispita za studente I ciklusa u Kiseljaku se može pogledati na ovom linku, dok studenti II ciklusa studija raspored ispita mogu pogledati na ovom linku. Studenti koji ispite polažu u odjeljenju u Tuzli, raspored ispita mogu pogledati na ovom linku.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.