Univerzitet u Travniku od samog osnivanja ulaže mnogo truda u razvoj međunarodne saradnje sa drugim evropskim i svjetskim institucijama Kao rezultat toga u Beču je 28.09.2014., potpisan je sporazum između Instituta regija Evrope, koga je zastupao prof. dr. Franz Schausberger, i Univerziteta u Travniku, koga je zastupao prof. dr. Jugoslav Jovičić.

slika1medjunarodni
Ugovorom je regulisana saradnja u sljedećim poljima:

    mogućnost učešća u aktivnostima koje organizuje jedna od institucija;
    razmjena važnih informacija koje su relevantne za drugu instituciju;
    informisanje i prenošenje informacija vlastitim članovima od druge institucije;
    zajednično planiranje aktivnosti i projekata koji su važni za obe institucije;
    razmjena publikacija;
    povezivanje institucija putem direktnog linka na web stranicama;
    zajednička razrada programa za razmjenu pripravnika. Stažiranje (pripravnički staž) sa IRE-om traje najmanje četiri sedmice. Osim pomaganja oko svakodnevnih aktivnosti u radu Instituta, od pripravnika se očekuje vlastiti pisani rad na temu koja je relevantna IRE-u. Zadovoljavajuće performanse, kao i dobar pisani rad i prezentacija su preduslovi za izdavanje certifikata na kraju pripravničkog staža.

slika2medjunarodni

Rektor Univerziteta u Travniku, prof. dr. Rasim Dacić i predstavnik Univerziteta u Travniku ispred IRE-a, prof. dr. Jugoslav Jovičić su pozvani na drugu konferenciju koja će biti održana u Brčkom 21. i 22.10.2014. godine.

slika3medjunarodni

pdf Članak o UNT

pdf Sporazum IRE

docxSpisak ugovora o saradnji

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.