Slot Gacor Hari Ini Syair HK pay4d situs togel online maxwin slot server thailand https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/togel-bet-100-perak/ pay4d https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/judi-mpo-slot/ https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/situs-togel-resmi-layanan-pasang-togel-online-terpercaya/ SLOT88 Bandar Togel Terpercaya dan Agen Judi Togel Hadiah 4D 10 Juta https://baketrans.dephub.go.id/sigap-sihati/uploads/-/bandar-togel-terpercaya-dan-agen-judi-togel-hadiah-4d-10juta/ https://richtercollective.com https://pepperandpals.com https://caralancar.com https://artaccessresearch.com https://cyprustraveller.com https://amandastantonblog.com https://platesonthesquare.com
Maxwin Slot SLOT88 PAY4D
https://melmariadesigns.com https://grup123.ltd https://localsurgemedia.com https://grupsatuduatiga.com https://grup123.limited https://www.soccerenergie.com https://kenzosatuduatiga.com https://linkkenzo123.com https://planetsrk.com https://rezeki123.world https://www.readingmadeez.com https://rezeki123.xn--q9jyb4c https://rezekisatuduatiga.com https://www.rezeki123.com Login SLOT88 Gacor bandar-togel-terpercaya daftar-togel-resmi link-situs-togel togel-bet-100 info-togel-alternatif togel-hadiah-10juta agen-togel-terbesar
O nama

zgadaFakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju osnovan je 2006. godine pod nazivom Fakultet za menadžment i turizam. Fakultet je članica Univerziteta u Travniku u čijem sastavu se nalaze još pet fakulteta. U septembru 2010. godine okončan je proces integracije, čime je Univerzitet u Travniku postao jedna od rijetkih visokoškolskih ustanova koja je uspjela odgovoriti zakonskim odredbama predviđenim Okvirnom zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Rad Fakulteta usmjeren je na povećanje nivoa uslova u kojima se odvija nastavni proces, kao i povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa osiguranjem kvalitetnih predavača iz različitih tematskih oblasti.

Primarni ciljevi osnivanja ovog Fakuteta prije svega su bili: afirmacija nauke i Travnika kao univerzitetskog grada koji je prije 150 godina bio sjedište kulturnih i političkih dešavanja, razvoj preduzetništva, formiranje preduzetničke inicijative, implementacija savremenog menadžmenta u svim privrednim granama, te razvoj turizma kao strateške djelatnosti za koju grad Travnik, Srednjobosanski kanton i cijela Bosna i Hercegovina imaju velike mogućnosti.

Od akademske 2010/2011. godine nastava se pored Travnika održava i u Kiseljaku.

Interdisciplinarni program studija je zasnovan na principima Bolonjskog procesa - I, II i III ciklusa studija.

Organizacija studija

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način:

Prvi (I) ciklus ‒ dodiplomski studij - sa sljedećim studijskim programima:

 • Opći menadžment (3+2),
 • Poslovna ekonomija (3+2, 4+1),
 • Menadžment u bankarstvu i osiguranju (3+2),
 • Poslovna informatika (3+2),
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (3+2).
 • Poslovna psihologija (3+2)

Nakon završenog prvog (I) ciklusa studenti stiču (u zavisnosti od studijskog programa za koji su seopredijelili) slijedeća zvanja: bachelor menadžmenta u ekonomiji (za smjer Opći menadžment), bachelor menadžmenta u bankarstvu i osiguranju, bachelor poslovne ekonomije, bachelor poslovne informatike, bachelor menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, bachelor poslovne informatike te bachelor poslovne psihologije.

Drugi (II) ciklus ‒ postdiplomski studij/master studij - sa sljedećim studijskim programima:

 • Opći menadžment (3+2, 4+1),
 • Finansijski menadžment; (3+2, 4+1),
 • Poslovna ekonomija (3+2, 4+1),
 • Poslovna psihologija (3+2),
 • Zdravstveni menadžment (3+2, 4+1).

Drugi ciklus studija traje jednu (1) ili dvije (2) godine, nakon čega kandidat stiče zvanje magistra ekonomije sa naznakom naučne oblasti. Zvanje koje se stiče nakon završenog II ciklusa studija iz oblasti poslovne psihologije je  magistar menadžmenta iz oblasti poslovne psihologije.


Treći (III) ciklus ‒ doktorski studij sa slijedećim studijskim programima:

 • Opći menadžment,
 • Poslovna ekonomija,
 • Kvantitativna ekonomija,
 • Poslovna psihologija.

Misija Fakulteta je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste, menadžere i poslovne informatičare za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom akumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumijevanje bližeg i šireg okruženja, daju značajan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Vizija Fakulteta je da bude prepoznat kao standard izvrsnosti u obrazovanju i razvoju budućih poslovnih lidera, izgradi i održava vodeće društvo ekonomskih stručnjaka i poslovnih ljudi na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Cilj je da se stalnim uvođenjem novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i različitih kurseva i seminara, obezbijedi esencijalna različitost i konkurentska prednost Fakulteta u odnosu na druge obrazovne i naučno-istraživačke institucije u zemlji i regionu.

U okviru Fakulteta formiran je Institut koji se bavi stručnim i naučnim istraživačkim radom intenzivno saradjujući sa privrednim subjektima iz regiona i drugim naučnim institucijama.

Fakultet okuplja veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti menadžmenta i ekonomije, turizma i drugih srodnih disciplina, posjeduje savremeno opremljeni prostor na atraktivnoj lokaciji, veliki bibliotečki fond i informatički centar, kao i razne kulturno - obrazovne sadržaje.

U okviru aktivnosti Fakulteta organizuje se naučno-stručni skup posvećen savremenim tendencijama razvoja menažmenta i turizma, te izdaje naučno-stručni časopis «Univerzitetska hronika» koji okuplja veliki broj referentnih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Studiranjem na Fakultetu studenti stiču nova znanja, uspješno ih implementiraju u praksi i doprinose ukupnom razvoju akademske zajednice koja svojim djelovanjem struktuira i utiče na razvoj savremenih tehnoloških tendencija.


Sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas da budete dio naše zajedničke budućnosti.

Mi idemo dalje...

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.