Slot Gacor Hari Ini Syair HK pay4d situs togel online maxwin slot server thailand https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/togel-bet-100-perak/ pay4d https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/judi-mpo-slot/ https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/situs-togel-resmi-layanan-pasang-togel-online-terpercaya/ SLOT88 Bandar Togel Terpercaya dan Agen Judi Togel Hadiah 4D 10 Juta https://baketrans.dephub.go.id/sigap-sihati/uploads/-/bandar-togel-terpercaya-dan-agen-judi-togel-hadiah-4d-10juta/ https://richtercollective.com https://pepperandpals.com https://caralancar.com https://artaccessresearch.com https://cyprustraveller.com https://amandastantonblog.com https://platesonthesquare.com
Maxwin Slot SLOT88 PAY4D
https://melmariadesigns.com https://grup123.ltd https://localsurgemedia.com https://grupsatuduatiga.com https://grup123.limited https://www.soccerenergie.com https://kenzosatuduatiga.com https://linkkenzo123.com https://planetsrk.com https://rezeki123.world https://www.readingmadeez.com https://rezeki123.xn--q9jyb4c https://rezekisatuduatiga.com https://www.rezeki123.com Login SLOT88 Gacor bandar-togel-terpercaya daftar-togel-resmi link-situs-togel togel-bet-100 info-togel-alternatif togel-hadiah-10juta agen-togel-terbesar
Konkursi

 

 

Na osnovu člana 80. i 84. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br. 4/13), te odluke Senata Univerziteta u Travniku boj: 680/19 od 28.11.2019. godine, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju raspisuje

K O N K U R S

Za izbor nastavnika u sva zvanja i saradnika u zvanje asistenta/višeg asistenta na FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU, za sljedeće naučne oblasti:

-          Računovodstvo i finansije         2 saradnika

-          Ekonomska teorija i politika     1 saradnik

-          Engleski jezik                             1 nastavnik / 1 lektor

Uslovi konkursa: pored opštih uslova, kandidati za izbor u nastavnička i saradnička zvanja moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br. 4/13).

Uz prijavu na konkurs kandidati obavezno prilažu: akademski CV , diplomu prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija u zavisnosti od zvanja, rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inostranstvu, uvjerenje o postignutom uspjehu sa prosjekom ocjena - ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) na I (prvom) ciklusu, a za izbor u nastavnička zvanja: spisak stručnih i naučnih radova objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima ili monografijama, odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (ukoliko postoje), dokazi o orginalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (ukoliko konkurišu u zvanje vanrednog profesora), odluke o izboru u naučnonastavna zvanja na drugim visokoškolskim ustanovama.

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova (ovjerene kopije) dostaviti na adresu: Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Azapovići 439, 71 250 Kiseljak, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekomomiju u Kiseljaku. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Kontakt telefon za dodatna objašnjenja: 030 878 303.

 

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.