Letak2

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju organizovao je međunarodnu naučno-stručnu konferencija pod nazivom „Ekonomija i menadžment–izazovi i predviđanja za održivu budućnost“.

Konferencija je održana 20.5.2021. godine putem platforme Microsoft Teams, i okupila je više od 70 učesnika, koji su samostalno ili u koatorstvu napisali blizu 50 referata koji će biti objavljeni u časopisu Univerzitetska hronika.

Cilj održavanja Konferencije je da okupi naučnike, profesore-istraživače i eksperte iz regije, kao i predstavnike vladinih i nevladinih organizacija, kako bi prezentirali nove ideje i rezultate istraživanja u cilju iznalaženja rješenja za globalne trendove u oblasti ekonomije i menadžmenta. Pored nastavnika-istraživača sa Fakulteta, relativno veliki broj autora sa drugih fakulteta i naučno-istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine i jos 5 država iz regiona, pripremilo je referate u kojima su prezentovali rezultate svojih istraživanja, koji se odnose na osnovne tematske cjeline Konferencije. Ideje, naučni koncepti i rezultati istraživanja sadržani u prezentovanim radovima značajno su obogatili sadržaj Konferencije i doprinijeli njenom uspjehu.

U okviru konferencije održan je i okrugli stol na temu: Ekonomija i menadžment u periodu pandemije COVID-19-izazovi i šanse. Mladi istraživači, eminentni profesori i eksperti iz regije su podijelili svoja iskustva i naučna saznanja, dajući odgovore na brojna pitanja vezana za izazove i mogućnosti u oblasti ekonomije i menadžmenta u vrijeme pandemije.

U okviru Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku djeluje Institut čija je misija organizovanje naučno-istraživačke djelatnosti, angažovanje tima nastavnika i saradnika na realizaciji većih naučno-istraživačkih projekata, organizovanje međunarodne naučne saradnje, kao i organizovanje naučno-stručnih skupova, konferencija, i savjetovanja, na kojima naši nastavnici-istraživači prezentuju rezultate svojih naučnih istraživanja.

Trenutno su u toku druge aktivnosti Fakulteta kao što je projekat Start-up i učeničko preduzetništvo-osmisli ideju i stavi je u funkciju“., koji ima za cilj da podstakne i ohrabri učenike srednjih škola u Bosni i Hercegovini da aktivno rade na prepoznavanju i analiziranju svojih inovativnih preduzetničkih ideja.

U toku je i organizacija webinara, koji imaju za cilj okupiti studente iz Bosne i Hercegovine i regije i predstavnike kompanija, te im pružiti osnovna znanja i vještine iz aktuelnih i atraktivnih tema iz ekonomije i menadžmenta.

Najveci odziv je bio za webinar pod nazivom Razvoj vještina kao zahtjev savremenog poslovanja, na kojem je prisustvovalo preko 50 učesnika - direktora pojedinih sektora državnih firmi, studenata sva tri ciklusa studija i asistenata i profesora iz BIH, koji su podržali ideju i pohvalili aktivnost organizatora na pružanju besplatne edukacije na aktuelnu temu.

slka konferencijaIMG 4100IMG 4099  

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.