Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Nedreta Kikanovića, pod nazivom:

"Upravljanje poslovnim komunikacijama u funkciji unapređenja performansi preduzeća".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 28.09.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Tarika Murića, MA pod nazivom:

"Značaj i zastupljenost CRM - a u preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 09.7.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Branka Petričevića, MA pod nazivom:

"Ekološko preduzetništvo kao faktor održivog razvoja".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),

18.04.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Subcategories