erppi 1

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku posebnu pažnju posvećuje organizovanju akademskih i profesionalnih skupova u vidu međunarodnih simpozija i konferencija iz različitih naučnih oblasti.

“Ekonomski razvoj i preduzetništvo – perspektive i izazovi” naziv je šestog Međunarodnog naučnostručnog simpozija koji će biti održan 08. i 09. decembra 2017. godine na Vlašiću (hotel Sunce). Značaj ovogodišnjeg, kao i svih prethodnih simpozija je višestruk, s obzirom na to da preduzetništvo predstavlja ključni faktor u ekonomskom razvoju u BiH.

Učešće na ovogodišnjem simpoziju uzet će predstavnici univerziteta iz BiH, zemalja regiona, ali i drugih zemalja, kao i predstavnici vladinih i nevladinih organizacija, privrednih komora, naučnih i obrazovnih institucija, privrednih društava te pojedinci koji se bave poduzetništvom.
Tokom dvodnevnog simpozija bit će predstavljena najnovija dostignuća iz različitih oblasti (obrazovanja, preduzetništva). Svi učesnici Simpozija će dobiti odštampan apstrakt radova na bosanskom i engleskom jeziku, a izvorni naučni radovi bit će objavljeni u indeksiranom časopisu Univerziteta u Travniku Univerzitetska hronika, koji se nalazi u više baza podataka.

S obzirom na to da se radi o Simpoziju međunarodnog karaktera, smatramo da je ovo izuzetna prilika za promovisanje preduzetništva iz pomenutih oblasti, ali i renomiranih firmi čiji kvalitet treba da bude prepoznat na savremenom evropskom i svjetskom tržištu.

Sve informacije o organizaciji Simpozija možete dobiti na:

- web stranici Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju (www.fmpe.ba),
- kontakt telefon: 030-878-045,
- e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S poštovanjem,
Rukovodilac Organizacionog odbora Simpozija

Obrazac za prijavu na 6 Simpozij

Poziv za učešće na Simpoziju

Medjunarodni simpozij 2017 afisa

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Vlade SBK broj: 01-02-474/17 od 26.6.2017. godine, Odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-14395-1/17 od 12.6.2017.godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku

u akademsku 2017./2018. godinu

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU

(Azapovići 439, Kiseljak)

I DISLOCIRANA NASTAVA U TUZLI

(Maline bb, Živinice)

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenta za Kiseljak: 180

Broj redovnih studenata za dislociranu nastavu u Tuzli: 100

Broj vanrednih studenta za Kiseljak (uključujući i studenate za učenje na daljinu): 180

Broj vanrednih studenta za dislociranu nastavu u Tuzli (uključujući i studenate za učenje na daljinu): 100

-          OPĆI MENADŽMENT

-          POSLOVNA EKONOMIJA

-          MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU

-          POSLOVNA INFORMATIKA

-          MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 120

Broj studenata za dislociranu nastavu u Tuzli: 35

-          OPĆI MENADŽMENT

-          POSLOVNA EKONOMIJA

-          FINANSIJSKI MENADŽMENT

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 10

Broj studenata za dislociranu nastavu u Tuzli:10

-          OPĆI MENADŽMENT

-          POSLOVNA EKONOMIJA

-          KVANTITATIVNA EKONOMIJA

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Broj stranih studenata za Kiseljak: 120

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

  1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
  5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
  6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
  7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:

-          Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju - studentska služba u Kiseljaku: 030/878-045, fax: 030/878-046, studentska služba u Živinicama: 061/317-225, menadžment Fakulteta : 061/172-158;

Adresa: Azapovići 439, Kiseljak, Maline bb, Živinice; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.fmpe.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

U prisustvu velikog broja zvanica, svečanim presjecanjem vrpce danas je u Tuzlanskom kantonu u Živinicama, svečano otvorena nova zgrada  Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju i Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku. Ovim činom spomenuta visokoškolska ustanova proširila je svoje djelovanje i na područje Tuzlanskog kantona (TK).

Brucošima i studentima se od akademske 2017/2018. godine otvara mogućnost studiranja na sva tri ciklusa u novom objektu koji raspolaže s modernim učionicama, kabinetima, amfiteatrima, bibliotekama, prostorima za rad oba fakultetska dekanata i studentskih službi te drugim pratećim sadržajima za rad fakulteta. Novoizgrađena zgrada u kojoj su smješteni Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, samo je jedan od objekata koji će u konačnici činiti Kampus ovog Univerziteta. Već sada je u postupku izgradnja novog objekta u kojem će biti drugi fakulteti, a u planu je izgradnja i amfiteatra na otvorenom te brojnih drugih rekreativnih sadržaja.

„O uspjehu Pravnog fakulteta i Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju svjedoči i današnja ceremonija kojom se obilježava uspješan  završetak dijela investiranja u resurse ovih visokoškolskih institucija, ali koja istovremeno za nas znači dosljednost u provođenju misije i vizije fakulteta, odnosno ostvarivanje sjajnih rezultata po kojim smo postali prepoznatljivi na prostoru BiH i regiona“, kazao je Rektor Univerziteta u Travniku i osnivač Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju prof. dr. Rasim Dacić.

Fakulteti će, pored izvođenja nastave na sva tri ciklusa u Tuzlanskom kantonu, ostvarivati saradnju sa privredom i društvenim djelatnostima, razvijati i njegovati naučnoistraživački rad, ali i realizovati seminare, konferencije, simpozije te će zajedno sa drugim fakultetima i univerzitetima  u Tuzli postati jedan od generator razvoja kako Kantona, tako i šire.
Čast da zgradu Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju i Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku u Tuzlanskom kantonu proglasi otvorenom pripala je ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, gospodinu Zlatanu Muratoviću. On je tom prilikom kazao da je spomenuta visokoškolska ustanova obezbjedila adekvatne uslove za rad brucošima i studentima.

"Uz kvalitetan stručni kadar i dobru opremljenost prostora za izvođenje nastave ovdje će se obrazovati stručnjaci koji će doprinositi razvoju TK. Uputio bih iskrene čestitke svima koji su uložili mnogo truda, imaginaciju, želju, entuzijazam i posvećenost razvoju BiH, otvarajući fakultete, jer razvoj nauke i visokog obrazovanja doprinosi ukupnom razvoju naše države", poručio je Muratović. Naglasio je i da zdrava konkurencija vodi ka unapređenju visokoškolskog obrazovanja u BiH, što će unaprijediti nastavno-naučne procese te neprestan rad na poboljšanju kvalitete studija.

Osnivač i vlasnik Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku prof. dr. Ismet Alija je kazao da je danas akademskoj zajednici TK predat jedan savremen objekt koji je urađen po svim standardima, normama i kriterijima koje traži Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH. „Studentima se nudi prvenstveno permanentni rad i pomoć svih uposlenika, profesora, asistenata, studentske službe, koji su dostupni 24 sata studentima, to je novi način rada. Student je uvijek na prvom mjestu. Nudi se razumijevanje i zdrava komunikacija“, tvrdi prof. dr. Ismet Alija.

Univerzitet je okončao proces integracije, čime je postao jedna od rijetkih visokoškolskih ustanova koja je uspjela odgovoriti zakonskim odredbama u oblasti visokog obrazovanja u BiH, a akreditacija koju je dobio početkom prošle godine potvrda je ispunjavanja materijalno tehničkih, prostornih i kadrovskih resursa po standardima Agencije za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje BiH.

„Prije svega ovo znači puno mladim ljudima, jer dostupnost fakulteta do sada nije bila moguća, a danas građani općine Živinice i cijelog Tuzlanskog kantona imaju veće mogućnosti za svoje usavršavanje u nauci i struci“, poručio je Samir Kamenjaković, načelnik Općine Živinice.

Cilj fakulteta je da se budućoj poslovnoj eliti Bosne i Hercegovine i regiona obezbjede savremena znanja putem metoda i tehnika koje se primjenjuju u univerzitetskim centrima Evropskih zemalja. Velika većina studenata koji su prošli kroz ovaj Univerzitet, vrlo lako je našla zaposlenje, jer su privrednici prepoznali da upravo ovaj Univerzitet daje veoma kvalitetne kadrove. Za to je u mnogome zaslužan nastavni kadar, kojeg čine lokalno i međunarodno priznati stručnjaci teorije i prakse, a na ovom Univerzitetu radi 80 doktora nauka i 60 asistenata.

 

Slika 010.jpg

Slika 004.jpg

 

Slika 016.jpg

Slika 013.jpg

Slika 015.jpg

Slika 018.jpg

Slika 019.jpg