U subotu, 08.12.2018. godine je u amfiteatru Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju održano gostujuće predavanje ambasadorice Republike Indonezije u Bosni i Hercegovini Nj.E. gđe Amelie Achmad Yani. 

IMG 1912

Tom prilikom, goste iz Ambasade Republike Indonezije su ugostili su prof. dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku i prof. dr. Namik Čolaković, dekan Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju koji su ih upoznali sa radom našeg Univerziteta, studijskim programinma, međunarodom saradnjom i internalizacijom Univerziteta u Travniku.

DSC09663 DSC09653

Njena ekselencija, gospođa Amelia Achmad Yani je zainteresovanim studenatima i profesorima odražala predavanje na temu " Nagli razvoj infrastrukture u Indoneziji za podršku u ekonomskom rastu, turizmu i kulturi / Indonesia's rapid Infrastructure Development to support Economic Growth, Tourism and Culture". Pred punim amfiteatrom ambasadorica je kroz izvrsnu prezentaciju punu činjenica i ilustrativnih primjera iz historijskog i savremenog razvoja Indonezije podijelila sa studentima iskustvo razvoja infrastukture u Indoneziji i njen uticaj na ekonomski rast, turizam i kulturu.

DSC09710Untitled2

 

Studenti su nakon predavanja iskoristili mogućnost da tematiku prodube kroz veliki broj pitanja i diskusiju, koji su dokaz su da je predavanje bilo veoma zanimljivo i korisno studentima.

UntitledDSC09643 1

Gosti iz Ambasade Republike Indonezije su obišli zgradu Fakulteta, zajedno sa domaćinima i razgovarali o daljoj saradnji na polju obrazovanja i nauke. 

IMG 1887DSC09673

 

 

76764 2018

 

Na konferenciji ‘’Pouzdanost 2018’’ koja je održana 28. novembra u sarajevskom hotelu Hills, uručena su priznanja i certifikati bonitetne pouzdanosti za ostvarene rezultate koje su sebi osigurale kompanije u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja kampanja i dodjela priznanja bonitetnim kompanijama realizira se u saradnji LRC-a i Poslovnih novina koji izdaju certifikate bonitetne pouzdanosti privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.

Treba napomenuti da je proglašenje bonitetno pouzdanih kompanija zasnovano isključivo na rezultatima analize pokazatelja poslovanja koji su uokvireni u međunarodno priznate standarde i kriterije. Od 32.292 bh. kompanija, njih 14 posto (4.511), ispunilo je kriterije bonitetno pouzdanih, što čini jedan posto više nego prethodne godine, dok kontinuitet bonitetne pouzdanosti u posljednje tri finansijske godine ima čak 1.720 kompanija.

Pouzdanost u modernom poslovanju ima veliko značenje, a promocija pouzdanih kompanija predstavlja obavezu, prestiž i čast. Stoga je ova kategorija izuzetno važna u poslovnom svijetu, jer biti pouzdan poslovni partner znači biti profesionalan, kvalitetan, stručan i sa visokim ljudskim i profesionalnim vrijednostima.

Univerzitetu u Travniku dodijeljen je certifikat za 2018. godinu, koji potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje Univerziteta u Travniku na visokom nivou te da se nalazi na samom vrhu najpouzdanijih kompanija u BiH.

47281663 754013981663763 7753969776778543104 n  RASIMRASIM2

47307605 754013764997118 4154097741695287296 n 47575688 754013321663829 10545613590495232 n

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku priredio je svečani prijem brucoša za akademsku 2018/2019. godinu. Ovom prilikom prof. dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku, poželio je uspješan početak nastave brucošima, te istakao da je Univerzitet u Travniku akreditovan. „Nastojimo postići evropske standarde u oblasti visokog obrazovanja zbog čega su naše diplome priznate u BiH i inostranstvu. Neki od njih su: kvalitet nastavnih programa, savremeno opremljen prostor, veliki broj nastavnika u radnom odnosu, učešće stranih predavača i stučnjaka iz prakse u nastavnom procesu, rad u manjim grupama, mogućnost sticanja praktičnih znanja kroz saradnju sa velikim brojem privrednih i društvenih organizacija, saradnja sa visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, administracija u službi studenata, a sve prema zahtjevima Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete BiH. Cilj je da se naši studeti u toku studija osposobe za kreativno i efikasno uključivanje u društvene i privredne tokove savremenog svijeta. Želja nam je da u vama, mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo da ćete nakon završenih studija dobiti priliku da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi “, istakao je rektor Dacić.

 Slika 11

Studentima su na raspolaganju najsavremeniji uslovi studiranja u objektu koji se nalazi na putnoj relaciji Sarajevo-Kiseljak, udaljenom 20-tak km od centra Sarajeva, kao i u novoizgrađenom objektu u Tuzlanskom kantonu. Izgrađeni su u skladu sa najvišim evropskim standardima i sadrže veliki broj učionica, amfiteatara, nastavničkih kabineta, računarski centar, veliki bibibliotečki fond, čitaonice, studentske restorane i brojne druge sadržaje.

 Slika 001

Studentima se prilikom svečanog prijema obratio i prof.dr. Namik Čolaković, dekan Fakultetta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji je čestitao na opredjeljenu za studije na Univerzitetu u Travniku i poželio uspješan početak studiranja naglašavajući važnost ulaganja u obrazovanje i pronalaženje adekvatnog zanimanja. „Ove godine se navršava 11 godina postojanja i rada Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju. Od osnivanja do danas, konstantno radimo na unapređenju fizičkih i ljudskih resursa i kvalitete nastavnih planova i programa. Od akademske 2016/2017. godine, Fakultet organizuje i dislociranu nastavu u novoizgrađenom objektu u Tuzlanskom kantonu.¨-istakao je dekan Čolaković.

 

Slika 8

 

Studentima se obratila Aida Zolota, MA, viši asistent na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, koja je studente informisala sa osnovnim principima bolonjskog procesa i uputila pravila studiranja, način prijave ispita te je naglasila koje su njihove osnovne obaveze. Mr. Zolota je rekla kako je obrazovanje dvostrani proces, u kojem se nalaze studenti sa jedne strane, a profesori i asistenti sa druge, te samo uz njihov zajednički trud i rad moguće ostvariti rezultate.

 

Slika 6

 

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa novim prostorom, nastavnicima i saradnicima sa kojima će se sretati tokom studija i administartivnim osobljem. Predstavljena je i organizacija studija na Fakultetu, plan i program po kojem će studirati, materijalno-tehnički uslovi neophodni za realizaciju nastavnih planova te druge korisne informacije.

 

Slika 13

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-02-463/18 od 18.6.2018. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Travniku

u akademsku 2018./2019. godinu

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU

(Azapovići 439, Kiseljak)

I DISLOCIRANA NASTAVA U TUZLANSKOM KANTONU

(Maline bb, Živinice)

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenata za Kiseljak: 180

Broj vanrednih/DL studenata za Kiseljak: 150

-            OPĆI MENADŽMENT

-            POSLOVNA EKONOMIJA

-            MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU

-            POSLOVNA INFORMATIKA

-            MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

-            POSLOVNA PSIHOLOGIJA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 100

-                 OPĆI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA EKONOMIJA

-                 FINANSIJSKI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA PSIHOLOGIJA

-                 ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 10

-                 OPĆI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA EKONOMIJA

-                 KVANTITATIVNA EKONOMIJA

-                 POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Broj stranih studenata: 100

Broj studenata za upis na I,II i III ciklus studija za dislociranu nastavu u Živinicama naknadno će se utvrditi.

Kontakt informacije: studentska služba u Kiseljaku: 030/878-045, fax: 030/878-046, studentska služba u Živinicama: 035/744-101, mob: 061/347-188, menadžment Fakulteta: 061/172-158,

adresa: Azapovići 439, Kiseljak, Maline bb, Živinice; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.fmpe.edu.ba

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

  1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
  5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
  6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
  7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Konkurs ostaje otvoren do 29.9.2018. godine.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju je bio domaćin gostujućeg predavanja na kojem je predavač bila uvažena kolegica Adisa Tufo, inače studentica III godine našeg Fakulteta. Kolegica Adisa je poduzetnica i vlasnica kompanije "Čip sistemi", te je studentima održala predavanje na temu "Izaberi uspjeh". U svom predavanju, kolegica Adisa je posebno istaknula važnost vizije u ostvarivanju uspjeha, navodeći primjere iz vlastitog iskustva. Prezentovani su osnovni ekonomski pokazatelji kompanije (aktiva, prihod, kapital, broj radnika), iz čega je vidljiv pozitivan porast pokazatelja u posljednjih pet godina. Kao veoma važnu stavku u cjelokupnom procesu, kolegica Adisa je istakla važnost edukacije, neprestanog obrazovanja i vlastitog usavršavanja, a sve u svrhu veće konkurentnosti u sve zahtjevnijem okruženju. Ovom prilikom zahvaljujemo se kolegici Adisi Tufo na veoma lijepom, korisnom i pokretačkom predavanju, te joj želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku obrazovanja i poslovanja.

 

Slika 027

 

Slika 047

 

Slika 073

 

Slika 080

 

Slika 098

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top