Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku priredio je svečani prijem brucoša za akademsku 2018/2019. godinu. Ovom prilikom prof. dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku, poželio je uspješan početak nastave brucošima, te istakao da je Univerzitet u Travniku akreditovan. „Nastojimo postići evropske standarde u oblasti visokog obrazovanja zbog čega su naše diplome priznate u BiH i inostranstvu. Neki od njih su: kvalitet nastavnih programa, savremeno opremljen prostor, veliki broj nastavnika u radnom odnosu, učešće stranih predavača i stučnjaka iz prakse u nastavnom procesu, rad u manjim grupama, mogućnost sticanja praktičnih znanja kroz saradnju sa velikim brojem privrednih i društvenih organizacija, saradnja sa visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, administracija u službi studenata, a sve prema zahtjevima Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete BiH. Cilj je da se naši studeti u toku studija osposobe za kreativno i efikasno uključivanje u društvene i privredne tokove savremenog svijeta. Želja nam je da u vama, mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo da ćete nakon završenih studija dobiti priliku da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi “, istakao je rektor Dacić.

 Slika 11

Studentima su na raspolaganju najsavremeniji uslovi studiranja u objektu koji se nalazi na putnoj relaciji Sarajevo-Kiseljak, udaljenom 20-tak km od centra Sarajeva, kao i u novoizgrađenom objektu u Tuzlanskom kantonu. Izgrađeni su u skladu sa najvišim evropskim standardima i sadrže veliki broj učionica, amfiteatara, nastavničkih kabineta, računarski centar, veliki bibibliotečki fond, čitaonice, studentske restorane i brojne druge sadržaje.

 Slika 001

Studentima se prilikom svečanog prijema obratio i prof.dr. Namik Čolaković, dekan Fakultetta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji je čestitao na opredjeljenu za studije na Univerzitetu u Travniku i poželio uspješan početak studiranja naglašavajući važnost ulaganja u obrazovanje i pronalaženje adekvatnog zanimanja. „Ove godine se navršava 11 godina postojanja i rada Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju. Od osnivanja do danas, konstantno radimo na unapređenju fizičkih i ljudskih resursa i kvalitete nastavnih planova i programa. Od akademske 2016/2017. godine, Fakultet organizuje i dislociranu nastavu u novoizgrađenom objektu u Tuzlanskom kantonu.¨-istakao je dekan Čolaković.

 

Slika 8

 

Studentima se obratila Aida Zolota, MA, viši asistent na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, koja je studente informisala sa osnovnim principima bolonjskog procesa i uputila pravila studiranja, način prijave ispita te je naglasila koje su njihove osnovne obaveze. Mr. Zolota je rekla kako je obrazovanje dvostrani proces, u kojem se nalaze studenti sa jedne strane, a profesori i asistenti sa druge, te samo uz njihov zajednički trud i rad moguće ostvariti rezultate.

 

Slika 6

 

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa novim prostorom, nastavnicima i saradnicima sa kojima će se sretati tokom studija i administartivnim osobljem. Predstavljena je i organizacija studija na Fakultetu, plan i program po kojem će studirati, materijalno-tehnički uslovi neophodni za realizaciju nastavnih planova te druge korisne informacije.

 

Slika 13

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-02-463/18 od 18.6.2018. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Travniku

u akademsku 2018./2019. godinu

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU

(Azapovići 439, Kiseljak)

I DISLOCIRANA NASTAVA U TUZLANSKOM KANTONU

(Maline bb, Živinice)

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenata za Kiseljak: 180

Broj vanrednih/DL studenata za Kiseljak: 150

-            OPĆI MENADŽMENT

-            POSLOVNA EKONOMIJA

-            MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU

-            POSLOVNA INFORMATIKA

-            MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

-            POSLOVNA PSIHOLOGIJA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 100

-                 OPĆI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA EKONOMIJA

-                 FINANSIJSKI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA PSIHOLOGIJA

-                 ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 10

-                 OPĆI MENADŽMENT

-                 POSLOVNA EKONOMIJA

-                 KVANTITATIVNA EKONOMIJA

-                 POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Broj stranih studenata: 100

Broj studenata za upis na I,II i III ciklus studija za dislociranu nastavu u Živinicama naknadno će se utvrditi.

Kontakt informacije: studentska služba u Kiseljaku: 030/878-045, fax: 030/878-046, studentska služba u Živinicama: 035/744-101, mob: 061/347-188, menadžment Fakulteta: 061/172-158,

adresa: Azapovići 439, Kiseljak, Maline bb, Živinice; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.fmpe.edu.ba

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

  1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
  5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
  6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
  7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Konkurs ostaje otvoren do 29.9.2018. godine.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju je bio domaćin gostujućeg predavanja na kojem je predavač bila uvažena kolegica Adisa Tufo, inače studentica III godine našeg Fakulteta. Kolegica Adisa je poduzetnica i vlasnica kompanije "Čip sistemi", te je studentima održala predavanje na temu "Izaberi uspjeh". U svom predavanju, kolegica Adisa je posebno istaknula važnost vizije u ostvarivanju uspjeha, navodeći primjere iz vlastitog iskustva. Prezentovani su osnovni ekonomski pokazatelji kompanije (aktiva, prihod, kapital, broj radnika), iz čega je vidljiv pozitivan porast pokazatelja u posljednjih pet godina. Kao veoma važnu stavku u cjelokupnom procesu, kolegica Adisa je istakla važnost edukacije, neprestanog obrazovanja i vlastitog usavršavanja, a sve u svrhu veće konkurentnosti u sve zahtjevnijem okruženju. Ovom prilikom zahvaljujemo se kolegici Adisi Tufo na veoma lijepom, korisnom i pokretačkom predavanju, te joj želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku obrazovanja i poslovanja.

 

Slika 027

 

Slika 047

 

Slika 073

 

Slika 080

 

Slika 098

 

 

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju je u subotu, 19.05.2018., bio organizator gostujućeg predavanja na temu „Energetska kretanja u Evropi – prirodni gas“, a predavač je bio gospodin Jasmin Salkić, direktor kompanije BH Gas d.o.o. Sarajevo. Veoma interesantnom predavanju koje održano u amfiteatru Fakulteta je prisustvovao veliki broj studenata, koji su mogli čuti iz prve ruke najvažnije determinante kompanije BH Gas, kao i načinima transporta gasa u i kroz Bosnu i Hercegovinu. Osim navedenog, gospodin Salkić je posebnu pažnju obratio na ekonomske determinante kompanije, te je s ponosom naglasio da korisnici gasa u Bosni i Hercegovini plaćaju jednu od najmanjih cijena tog energenta u Evropi, a da kompanija uprkos niskim cijenama gasa posluje pozitivno sa dobiti od preko 10 miliona KM u 2016. godini.

Na veoma jednostavan i slikovit način, gospodin Salkić je studentima pojasnio probleme, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu sa kojim se susreće BH Gas, te napore koje BH Gas ulaže da se ti problemi riješe, a sve u cilju da korisnici gasa u Bosni i Hercegovini ne osjete posljedice navedenih problema. Veoma je važno napomenuti da je gospodin Salkić studentima predstavio i međunarodnu sliku gasifikacije Evrope, te uloge Bosne i Hercegovine u tom procesu. Ovim putem se, u ime svih studenata i uprave Fakulteta, zahvaljujemo gospodinu Salkiću na veoma interesantnom i korisnom predavanju.

 

Slika 020

Slika 002

Slika 032

Slika 072

Slika 077

Profesori, asistenti i studenti Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju posjetili su 17.05.2018.godine Sajam kineskih visokoškolskih obrazovnih institucija koji je održan u hotelu Holiday. Sajam je okupio preko 300 studenata, predstavnika drugih fakulteta i univerziteta u BiH, i predstavnika Vlade. Na početku Sajma gosti su upoznati sa ponudama institucija iz oblasti obrazovanja, u smislu: naučne saradnje, zajedničkog učešća na seminarima, konferencijama, stipendiranja i razmjene studenata, internship programa, te spremnosti istih da vlastite studente upisuju na bh.univerzitete i srednje škole. Na Sajmu je predstavljeno preko 20 kineskih visokoškolskih obrazovnih institucija koje su iskazale volju za saradnju sa Fakultetom za menadžment i poslovnu ekonomiju. Studenti našeg Fakulteta, koji imaju ambiciju studirati u inostranstvu, dobili su brojne informacije o stipendijama za studiranje na fakultetima u Kini.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju je jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji je imao svoj promotivni pult na ovom prestižnom Sajmu, što je još jedan pokazatelj proaktivnosti ovog Fakulteta. Na Sajmu su izloženi studijski programi koji postoje na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, te su podjeljeni promotivni materijali učesnicima Sajma.

 

Slika 002

Slika 001

Slika 003

Slika 004

Slika 005

Slika 006

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top