O B A V J E Š T E NJ E

O SVEČANOJ PROMOCIJI DIPLOMANATA, MAGISTRANATA i DOKTORANATA

FAKULTETA ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU

Poštovani diplomanti, magistranti i doktoranti,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da će se u nedjelju, 14.05.2023. god., u prostorijama Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići 439.,opština Kiseljak) održati svečana promocija diplomanata, magistranata i doktoranata Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

Prije početka svečanosti, potrebno je da uplatite iznos od 150,00 KM za troškove štampanja diplome i organizovanja promocije. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, broj: 3386702218859702, svrha doznake: troškovi izrade diplome. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati na dan promocije.

Navedene uplate možete izvršiti i na blagajni Fakulteta, ali preporučujemo da zbog izbjegavanja gužve to učinite preko navedenog žiro računa.

U nastavku slijedi program svečane promocije :

09:30 h                       - okupljanje diplomanata, magistranata i doktoranata

09:30 – 10:30 h          - prijava na studentsku službu;

                                    - preuzimanje TOGA i fotografisanje;

11:00 h                       - ceremonija dodjele diploma

12:30 h                       - koktel

Srdačan pozdrav,

                                   

                                                                                                      R E K TO R

                                                                                              ___________________

                                                                                                prof.dr. Rasim Dacić

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.