Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će se upis i ovjera semestra vršiti od 20.02.2023. do 28.02.2023. godine. Studenti su dužni popuniti upisni materijal i zajedno sa indeksom predati u studentsku službu. Studenti koji do sada nisu potpisali Ugovor o studiranju su dužni isti potpisati za akademsku 2022/2023. godinu. Studenti koji školarinu plaćaju u ratama, a koji do sada nisu uplatili drugu ratu školarine, su dužni da to učine do početka odvijanja nastave u ljetnom semestru.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.