Obavještavaju se studenti koji su u periodu od aprila 2020. do juna 2021. godine okončali dodiplomski, master ili doktorski studij da diplomu i dodatak diplomi mogu preuzeti u periodu od 14.6.2021. godine do 01.07.2021. godine, u studentskoj službi Fakulteta.

Potrebno je da uplatite iznos od 100,00 KM za troškove štampanja i izdavanja diplome. Uplatu možete izvršiti na žiroračun Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, broj: 3386702218859702, svrha doznake: troškovi izrade diplome. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati kako biste mogli preuzeti diplomu.

Pored toga, potrebno je izmiriti eventualne finansijske obaveze prema Fakultetu i razdužiti zadužene knjige u Biblioteci.

                                                                                                                                                                                               UPRAVA FAKULTETA

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.