Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će upis i ovjera semestra biti od 23.02.2021. do 27.02.2021. godine. Studenti su dužni popuniti upisni materijal i zajedno sa indeksom predati u studentsku službu. Studenti su također obavezni potpisati Ugovor o studiranju za akademsku 2020/2021. (oni koji tu obavezu do sada nisu izvršili), te uplatiti drugu ratu školarine za navedenu akademsku godinu.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.