EURO ROM FMPE

Udruženje Roma „Euro Rom“ Tuzla angažovalo je našu profesoricu Azru Sućesku u svojstvu mentorice na projektu TER-BIH-03 "Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u visokom obrazovanju i prelazak na tržište rada", koji se realizuje u okviru EU regionalnog projekta „Povećane mogućnosti obrazovanja za studente i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske“, na području Tuzlanskog kantona u BiH. Cilj projekta odnosi se na poboljšanje stope zadržavanja romskih studenata za 75%, na povećanje broja studenata koji su diplomirali na univerzitetima za 70%, kao i na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje romskih učenika. Projekat finansiraju i tehnički podržavaju Evropska Unija (EU) i Romski obrazovni fond (REF), a implementira Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla u vidu individualnog mentorskog rada sa sedam studenata pripadnika romske nacionalne manjine kojima je u skladu sa Projektom dodijeljena stipendija za akademsku 2020/2021. godinu.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.