Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku 28. aprila bio je mjesto održavanja svečane promocije diplomanata, magistranata i doktoranata. Tom prilikom diplome je primilo 150 studenata, bachelora iz oblasti općeg menadžmenta, poslovne ekonomije, menadžmenta u bankarstvu i osiguranju, poslovne psihologije, menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, kao i poslovne informatike, 40 magistara iz posljednje tri generacije i pet doktora nauka.

Rektor Univerziteta u Travniku, prof. dr. Rasim Dacić na početku svečanosti čestitao je diplomantima, magistrantima i doktorantima na postignutom uspjehu i napomenuo da su njihove diplome prepoznatljive u svijetu. Rektor je istakao važnost visokog obrazovanja za Bosnu i Hercegovinu. „Još uvijek je samo pet posto stanovništva u BiH sa visokom stručnom spremom tako da ne postoji hiperprodukcija. Obrazovanje je potreba, a ne kako što neki smatraju da je to obaveza“, ističe Dacić.

Slika006

 

Prisutnima se obratio i dekan Fakulteta, vanredni profesor dr. Namik Čolaković koji je uputio svoje čestitke svršenim studentima i istakao da Univerzitet u Travniku već sljedeće godine ulazi u proces institucionalne reakreditacije i akreditacije studijskih programa.

Slika007

 

Slika004

 

Nagradu dekana za studenta generacije Drugog ciklusa studija primila je studentica Azra Bisić, dok je nagrada za studenta generacije Prvog ciklusa studija uručena studentici Amili Rahman. Uručena je i nagrada za studenta generacije Trećeg ciklusa studija koja je dodijeljena doktoru nauka Esadu Nadžaku. Pored toga, rektor je svečano uručio zahvalnice prof. dr. Namiku Čolakoviću i prof. dr. Zećiru Hadžiahmetoviću za izuzetan doprinos u razvoju Fakulteta i afirmaciji ugleda Fakulteta u našoj zemlji i regionu, profesorima koji su od samoga početka svojim radom i savjetima umnogome doprinijeli ispunjenju misije i vizije Fakulteta.

Slika010

 

Slika009

Slika011

 

Slika008

Diplome koje su uručene su usklađene sa postojećom zakonskom regulativom iz oblasti visokog obrazovanja, te je studentima na taj način obezbijeđena potrebna prepoznatljivost i prohodnost u evropskom akademskom prostoru.

 

Slika001 1

Slika002

 

Ceremonija je završena tradicionalnim bacanjem kapa u zrak, fotografisanjem i prigodnim koktelom.

58917011 10218709052068284 5360709983929368576 n

 

Fotografije - promocija diplomanata, magistranata i doktoranata 2019.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.