Nastavnik: Doc. dr Azra Sućeska

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PREZENTACIJE SA PREDAVANJA

pdfPOSLOVNA_ETIKA_predavanje_1.pdf

pdfetika_predavanja_2.pdf

pdfetika_predavanje_2_drugi_deo.pdf

pdfetika_predavanja_3.pdf

pdfetika_predavanja_4.pdf

pdfETIKA_MLJR1.pdf

pdfetika_predavanja.pdf

pdfEtika_i_novac.pdf

Prijedlog tema za diplomski rad

pdfTEME_ZA_DIPLOMSKI_PE.pdf

Prijedlog tema za master rad

pdfTEME_MASTER_RAD_PE.pdf

 

Na trećem predavanju 8.12. održat će se ODBRANA SEMINARSKIH RADOVA  iz predmeta Poslovna etika, zatim PARCIJALA. 

OKVIRNA PITANJA ZA TEST 13.11.2018.

pdfpitanja_za_I_test.pdf

Rezultati testa, redovni studenti

pdfREZULTATI_TESTA.pdf

pdfRezultati_testa_II__redovni.pdf

Rezultati testa, vanredni studenti

pdfRezltati_testa_Etika_vanredni.pdf

Rezultati testa - Tuzla

 pdfREZULTATI_ETIKA_TUZLA.pdf

 

 

 

 pdfSilabus_za_redovne_studente_PE.pdf

 

Seminarski rad

pdfSpisak_tema_za_seminarski_rad.pdf

(Odabrati temu sa spiska ili uzeti jedan skandal u biznisu i uraditi ga po protokolu za eticku analizu, dole navedenu) 

pdfProtokol_za_eticku_analizu_slucaja_primer.pdf

 

 

OKVIRNA PITANJA ZA TEST 

docxpitanja_II_test_PE.docx

OKVIRNA PITANJA ZA ZAVRSNI ISPIT

docxpitanja_za_ispit_Poslovna_etika.docx

FINALNA EVIDENCIJA AKTIVNOSTI

pdffinalna_evidencija_POSLOVNA_ETIKA_REDOVNI.pdf

pdffinalna_evidencija_Etika_vanredni.pdf

pdffinalna_evidencija_Poslovna_etika_Tuzla.pdf

FINALNA EVIDENCIJA ZAVRŠNI ISPIT

pdffinalna_evidencija_Etika_vanredni_7.02.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top