Nastavnik: Prof.dr. Sadik Bahtic
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asistent:
Mr.


Email:

 pdfSilabus_za_redovne_studente_PE.pdf

 

Seminarski rad

pdfSpisak_tema_za_seminarski_rad.pdf

(Odabrati temu sa spiska ili uzeti jedan skandal u biznisu i uraditi ga po protokolu za eticku analizu, dole navedenu) 

pdfProtokol_za_eticku_analizu_slucaja_primer.pdf

 

Prezentacije sa predavanja

pptPoslovna_etika_prezentacije_tr.ppt

 

OKVIRNA PITANJA ZA TEST ZA VANREDNE STUDENTE

docxpitanja_vanredni_studenti.docx


 

Rezultati ispita

xlsxRezultati završnog ispita r ađenog 03.2.2018. godine-vanredni studenti

*Napomena: Uvid u radove i upis ocjena će mse održati 10.2.2018. godine u 12:00 h.

 xlsxRezultati prvog parcijalnog ispita rađenog 18.11.2017. godine -  vanredni studenti

pdfRezultati testa - vanredni studenti Tuzla

pdfRezultati završnog ispita - vanredni Tuzla

Rezultati testa, redovni studenti

docxREZULTATI_POSLOVNA_ETIKA.docx

OKVIRNA PITANJA ZA TEST II, REDOVNI STUDENTI

docxpitanja_II_test_PE.docx

REZULTATI TESTA, VANREDNI STUDENTI

pdfREZULTATI_ETIKA_VANREDNI.pdf

REZULTATI TESTA, REDOVNI STUDENTI

docxREZULTATI_PE_II_REDOVNI.docx

OKVIRNA PITANJA ZA ZAVRSNI ISPIT

docxpitanja_za_ispit_Poslovna_etika.docx

FINALNA EVIDENCIJA AKTIVNOSTI - REDOVNI STUDENTI

xlsxfinalna_evidencija_Poslovna_etika_redovni.xlsx

FINALNA EVIDENCIJA VANREDNI STUDENTI / KONACNI BODOVI 16.02.2018.

pdfEvidencija predispitnih aktivnosti - vanredni studenti

 

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top