Nastavnik: Doc. dr Azra Hanic Suceska

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 pdfSilabus_za_redovne_studente_PE.pdf

 

Seminarski rad

pdfSpisak_tema_za_seminarski_rad.pdf

(Odabrati temu sa spiska ili uzeti jedan skandal u biznisu i uraditi ga po protokolu za eticku analizu, dole navedenu) 

pdfProtokol_za_eticku_analizu_slucaja_primer.pdf

 

Prezentacije sa predavanja

pptPoslovna_etika_prezentacije_tr.ppt

 

OKVIRNA PITANJA ZA TEST ZA VANREDNE STUDENTE

docxpitanja_vanredni_studenti.docx

 

REZULTATI TESTA VANREDNI STUDENTI, SMER TURIZAM

pdfETIKA_REZULTATI.pdf

REZULTATI ISPITA

pdfKONAČNA_TABELA__POSLOVNA_ETIKA.pdf

Upis ocjena, odrzat ce se u petak 6.07.2018. U 17h. U kabinetu broj 13, na 3 spratu. 


 

 

 

 

 

OKVIRNA PITANJA ZA TEST II, REDOVNI STUDENTI

docxpitanja_II_test_PE.docx

 

 

OKVIRNA PITANJA ZA ZAVRSNI ISPIT

docxpitanja_za_ispit_Poslovna_etika.docx

FINALNA EVIDENCIJA AKTIVNOSTI - REDOVNI STUDENTI

xlsxfinalna_evidencija_Poslovna_etika_redovni.xlsx

FINALNA EVIDENCIJA VANREDNI STUDENTI / KONACNI BODOVI 16.02.2018.

pdfEvidencija predispitnih aktivnosti - vanredni studenti

 

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top