Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će se upis i ovjera semestra vršiti od 26.09.2022. do 01.10.2022. godine. Studenti su dužni popuniti upisni materijal i zajedno sa indeksom predati u studentsku službu. Studenti su također obavezni potpisati Ugovor o studiranju za akademsku 2022/2023. godinu, te uplatiti prvu ratu školarine za navedenu akademsku godinu.

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.