Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će upis i ovjera semestra biti od 22.09.2020. do 05.10.2020. godine. Studenti su dužni popuniti upisni materijal i zajedno sa indeksom predati u studentsku službu. Studenti su također obavezni potpisati Ugovor o studiranju za akademsku 2020/2021., te uplatiti prvu ratu školarine za navedenu akademsku godinu.