Obavještavamo sve studente Fakutleta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da će se prijave ispitnih rokova u septembru vršiti od 31.08.2020. godine do 05.09.2020. godine. Molimo studente koji nisu izmirili troškove školarine za akademsku 2019/2020. godinu da to učine do 27.09.2020. godine.