Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je odbrana magistarskog rada kandidata Salema Hasanspahića,  pod nazivom:

 "Uticaj primjene kolektivnih ugovora u zdravstvu na finansiranje zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),  18.07.2020. god. u 11:00 sati.