Obavještavamo studente III godine, smjera Opći menadžment, koji nisu položili ispit iz predmeta Marketing komuniciranje, da će popravni ispit biti održan u subotu, 11.07.2020. godine u 11:00 sati u sali br. 2.