Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će ispiti za predmete iz ljetnog semestra ak. 2019/2020. biti održani od 12.06.2020. do 11.07.2020. godine. Više informacija na linku za raspored ispita. Raspored nastave za studente iz Tuzle je dostupan na linku: http://fmpe.edu.ba/images/nastava/933/Raspored_ispita/Raspored_ispita_ljetni_semestar_2019_2020_Tuzla.pdf

Studenti su dužni prijaviti ispite u ljetnom ispitnom roku (za prvi rok) od  05.06.2020. do 12.06.2020. godine, te uplatiti ratu školarine za tekuću studijsku godinu.

Završni i popravni ispiti će se održati u prostorijama Fakulteta.