O B A V J E Š T E NJ E

O ODGAĐANJU SVEČANE PROMOCIJE DIPLOMANATA, MAGISTRANATA I DOKTORANATA FAKULTETA ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU

Poštovani diplomanti,magistranti i doktoranti,


Nažalost, moramo Vas obavijestiti da smo zbog aktuelne situacije izazvane koronavirusom COVID19 prisiljeni odgoditi svečanu promociju diplomanata, magistranata i doktoranata do daljnjeg.


Promocija će se održati kada za to budu stvoreni odgovarajući uslovi, o čemu ćete dobiti pravovremenu obavijest. Ukoliko neko hitno treba preuzeti diplomu može to učiniti u studentskoj službi Fakulteta, od ponedjeljka do subote, od 09.00 do 15.00 sati.

Potrebno je da uplatite iznos od 100,00 KM za troškove štampanja i izdavanja diplome. Uplatu možete izvršiti na žiroračun Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, broj: 3386702218859702, svrha doznake: troškovi izrade diplome. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati kako biste mogli preuzeti diplomu.

                                                                                                                                 R E K T O R

                                                                                                                         prof.dr. Rasim Dacić